Inhoudsopgave:

 1. Wat is de snelheid op een autoweg?
 2. Wat is een autoweg België?
 3. Kan je op een autoweg tegenliggers verwachten?
 4. Welke weg is ingericht voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur?
 5. Hoeveel mag je op een autoweg rijden Belgie?
 6. Hoe hard mag je na 7 uur op de a4?
 7. Kan je hier tegenliggers verwachten?
 8. Welke weg is ingericht voor een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur?
 9. Welke snelheid weg?
 10. Hoeveel mag je rijden binnen de bebouwde kom?
 11. Hoeveel mag je rijden in een industriepark?

Wat is de snelheid op een autoweg?

Maximumsnelheid 100 km/h Je herkent de autoweg hier aan het blauwe bord met de witte auto. Vaak zijn het N-wegen. Automatisch geldt hier een limiet van 100 km/h, tenzij anders aangegeven.

Wat is een autoweg België?

Tip examen Een autoweg is een openbare weg, waarvan het begin wordt aangegeven door het eerste aanwijzingsbord en het einde door het tweede bord. Een belangrijk verschil met een autosnelweg is dat op een autoweg kruispunten kunnen zijn en er verkeerslichten kunnen staan.

Kan je op een autoweg tegenliggers verwachten?

Aan het begin van autowegen is bord G3 geplaatst. Een autoweg heeft meestal gelijkvloerse kruispunten en vaak geen gescheiden rijbanen. ... Houd daarom ook rekening met tegenliggers als u op deze enkelbaans wegen wilt inhalen en let op het dwarsverkeer.

Welke weg is ingericht voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur?

Een autoweg is een weg gelegen buiten de bebouwde kom en uitsluitend bestemd voor gemotoriseerd verkeer dat harder kan en mag rijden dan 50 km/h. Op autowegen geldt standaard een maximumsnelheid van 100 km/h, doch zijn vele autowegen uitgevoerd met snelheden van 80 en 70 km/h.

Hoeveel mag je op een autoweg rijden Belgie?

Algemene snelheidslimieten in België 30 km/u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Buiten de bebouwde kom mag je in Vlaanderen maximaal 70 km/u, in Brussel en Wallonië is dat 90 km/u. Op autosnelwegen en wegen met minimaal 2 rijstroken in elke richting gescheiden door een middenberm mag je maximaal 120 km/u.

Hoe hard mag je na 7 uur op de a4?

Op onze snelwegen geldt tussen 06.00 en 19.00 uur een maximumsnelheid van 100 km/h. In de avond en nacht (tussen 19.00 en 06.00 uur) mag je 1 km/h. Wanneer de spitsstrook open is, geldt een aangepaste maximumsnelheid ( km/h).

Kan je hier tegenliggers verwachten?

Je verwacht geen tegenliggers mits uitgezonderd verkeer ! Toelichting Deze bord wordt geplaatst tegenover de zijweg van een T-kruispunt wanneer er sprake is van eenrichtingverkeer op de doorgaande weg. Dus weg is afgesloten in een ander richting dan de pijl aangeeft. Je verwacht geen tegenliggers mits uitgezonderd !

Welke weg is ingericht voor een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur?

Een autoweg is een weg gelegen buiten de bebouwde kom en uitsluitend bestemd voor gemotoriseerd verkeer dat harder kan en mag rijden dan 50 km/h. Op autowegen geldt standaard een maximumsnelheid van 100 km/h, doch zijn vele autowegen uitgevoerd met snelheden van 80 en 70 km/h.

Welke snelheid weg?

Algemene aanduiding van de maximum toegestane snelheid In basis gelden/golden -tenzij door verkeersborden anders aangegeven- de volgende toegestane maximumsnelheden: Binnen de bebouwde kom: 50 km/u. Buiten de bebouwde kom: 80 km/u. Op autowegen: 100 km/u.

Hoeveel mag je rijden binnen de bebouwde kom?

Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 50 km/u in Vlaanderen en Wallonië. 30 km/u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Buiten de bebouwde kom mag je in Vlaanderen maximaal 70 km/u, in Brussel en Wallonië is dat 90 km/u.

Hoeveel mag je rijden in een industriepark?

Het industrieterrein in Kontich ligt buiten de bebouwde kom. Maximum snelheid 90 km/u. Natuurlijk moet je steeds je snelheid aanpassen aan de omstandigheden. 90 km/u is niet haalbaar.