Inhoudsopgave:

 1. Wat is Summa Cumlaude geslaagd?
 2. Wat is Cumlaude geslaagd MBO?
 3. Hoe slaag je Summa Cumlaude vwo?
 4. Wat is Cumlaude geslaagd vmbo?
 5. Wat betekent Cumlaude afstuderen?
 6. Wat is VMBO niveau?
 7. Hoe slaag je Cumlaude mavo?
 8. Hoe slaag je Cumlaude universiteit?
 9. Wat moet je halen voor Nederlands examen VMBO TL?
 10. Hoe werkt een Compensatiepunt vmbo?
 11. Wat is vmbo KB GL TL?
 12. Hoe wordt het combinatiecijfer berekend?
 13. Wat is Cumme laude?
 14. Wat is Cumlaude universiteit?
 15. Wat voor cijfers moet je halen voor mavo?
 16. Wat moet je minimaal halen voor je examen?
 17. Hoe werkt een Compensatiepunt vwo?
 18. Hoe werkt het combinatiecijfer?

Wat is Summa Cumlaude geslaagd?

Summa cum laude is een toewijzing en aanvulling voor een diploma dat men heeft behaald aan een universiteit of hogeschool. Summa cum laude is een term uit het Latijn en betekent 'met de hoogste lof'.

Wat is Cumlaude geslaagd MBO?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) krijgen vanaf schooljaar de aantekening 'cum laude' op hun diploma als ze gemiddeld een 8,0 of hoger halen. Hiermee krijgen toptalenten meer erkenning voor hun uitstekende prestaties. In het mbo bestaat hiervoor geen landelijke wettelijke regeling.

Hoe slaag je Summa Cumlaude vwo?

Je bent cum laude geslaagd op het VWO als het gemiddelde van je eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger is. Hierbij is de eis dat je voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 mag halen en voor geen enkel vak dat meetelt met de uitslag de kwalificatie "onvoldoende" mag hebben.

Wat is Cumlaude geslaagd vmbo?

Vmbo-tl/gl: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet: Voor vmbo-tl/gl komt het neer op gemiddeld minimaal 8,0 voor de cijfers in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Geen enkel cijfer mag lager zijn dan een 6.

Wat betekent Cumlaude afstuderen?

Slaag jij straks met gemiddeld een 8 of hoger, dan krijg jij een eervolle vermelding op je diploma. Door de hoge cijfers die je hebt gescoord, kan jij zeggen dat je met lof, oftewel cum laude, bent geslaagd. Dit artikel legt uit wat cum laude slagen is en aan welke eisen je moet voldoen om cum laude te slagen.

Wat is VMBO niveau?

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en heeft 4 leerwegen. Die verschillen van elkaar in niveau en hoeveelheid beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo maakt leerlingen klaar voor een opleiding in het mbo. Soms stromen leerlingen na het vmbo door naar de havo.

Hoe slaag je Cumlaude mavo?

Je bent cum laude geslaagd op het VMBO TL/GL als het gemiddelde van je eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger is. Hierbij is de eis dat je voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 6 mag halen en voor geen enkel vak dat meetelt met de uitslag de kwalificatie "onvoldoende" mag hebben.

Hoe slaag je Cumlaude universiteit?

De regels over cum laude afstuderen staan vaak beschreven in hun Onderwijs- en Examenregeling (OER). Per hogeschool of universiteit gelden dus verschillende regels. Vaak is het zo dat het gemiddelde cijfer in ieder geval een 8,0 moet zijn, en dat er geen enkel cijfer in de cijferlijst lager mag zijn dan een 7,0.

Wat moet je halen voor Nederlands examen VMBO TL?

Je slaagt voor het vmbo als je gemiddeld een voldoende haalt voor de centrale examens....Dan geldt dat je slaagt als je:
 • het vak Nederlands met een 6 of hoger afsluit;
 • het beroepsgerichte profielvak met een 6 of hoger afsluit;
 • voor het combinatiecijfer een 6 of hoger haalt.

Hoe werkt een Compensatiepunt vmbo?

Je moet dan ook minimaal twee compensatiepunten hebben. Heb je twee 5'en, dan moet de rest een 6 of hoger zijn, inclusief twee compensatiepunten om te slagen. Heb je één 5 en één 4, dan moet je minimaal drie compensatiepunten halen, en de rest moet 6 of hoger zijn. Met een 3 op je eindlijst ben je sowieso gezakt.

Wat is vmbo KB GL TL?

Basisberoepsgerichte leerweg, (BB) (inclusief LWOO) Kaderberoepsgerichte leerweg, (KB) Gemengde leerweg, (GL) Theoretische leerweg, (TL)

Hoe wordt het combinatiecijfer berekend?

Voor de uitslagbepaling worden de eindcijfers voor de becijferde kleine vakken rekenkundig gemiddeld in het zogeheten combinatiecijfer. Elk van deze cijfers telt even zwaar mee. Zowel op het vwo als op de havo gaat het in ieder geval om maatschappijleer en om het profielwerkstuk.

Wat is Cumme laude?

Cum Laude is de Latijnse term voor Met Lof. 'Cum' is de Latijnse vertaling van 'Met' en 'Laude' de Latijnse vertaling voor 'Lof'. Deze eervolle vermelding werd voorheen alleen op universiteiten en hogescholen gegeven aan studenten.

Wat is Cumlaude universiteit?

Het predicaat 'cum laude' (met lof) wordt op je diploma aangetekend als je uitzonderlijk hebt gepresteerd. Dit wordt bepaald door de Examencommissie, die de voorwaarden heeft vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.

Wat voor cijfers moet je halen voor mavo?

Eindcijfers alle examenvakkenJe bent geslaagd als: je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger; geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is. Let op: ook voor de afzonderlijke keuzevakken moet je tenminste het eindcijfer 4 halen.

Wat moet je minimaal halen voor je examen?

Je slaagt voor het eindexamen vwo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor één van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben.

Hoe werkt een Compensatiepunt vwo?

Compensatiepunten. Als je twee onvoldoendes (twee keer een 5 of een 4 en een 5) hebt gehaald, kun je nog steeds geslaagd zijn voor je havo-of vwo-examen. Zogenoemde 'compensatiepunten' kunnen er namelijk voor zorgen dat je gemiddelde toch minstens een 6,0 is, waarmee je voldoet aan de slagingseisen.

Hoe werkt het combinatiecijfer?

Het combinatiecijfer voor havo en vwo is het gemiddelde van de eindcijfers voor de verschillende vakken. Alle cijfers tellen daarbij even zwaar mee. Het gemiddelde wordt afgerond naar een geheel cijfer, dat is je combinatiecijfer.