Inhoudsopgave:

 1. Wat is studie uitval?
 2. Hoeveel procent van de studenten stoppen met studie?
 3. Hoeveel studenten gestopt?
 4. Hoeveel studenten stoppen eerste jaar?
 5. Waarom stoppen met studie?
 6. Hoeveel mensen switchen van studie?
 7. Hoeveel mensen stoppen met hbo?
 8. Wat is de 1 Februariregeling?
 9. Hoe vaak mag je van studie wisselen?
 10. Wat doen als je stopt met studie?
 11. Is het erg om te stoppen met je opleiding?
 12. Kan je van studie switchen?
 13. Kan ik nog van studie wisselen?
 14. Hoeveel procent van de bevolking doet mbo?
 15. Hoeveel universitaire opleidingen kan je inschrijven?
 16. Kan je zomaar stoppen met je opleiding?
 17. Kan ik nog wisselen van opleiding?
 18. Wat moet je terugbetalen als je stopt met je studie?
 19. Waarom stoppen met opleiding?
 20. Kan je wisselen van MBO opleiding?

Wat is studie uitval?

Als studenten na een eerste jaar in een opleiding niet meer staan ingeschreven in het bekostigd hoger onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers. Uitvallers zijn in de loop van dat studiejaar hun opleiding gestaakt en daarmee aan begin van het volgende studiejaar een uitvaller. ...

Hoeveel procent van de studenten stoppen met studie?

Onderwijsinstellingen kampen al jaren met hoge aantallen studenten die in het eerste studiejaar stoppen met hun opleiding. Op universiteiten gaat het om gemiddeld 7 procent van de eerstejaars, op hbo's om ongeveer 30 procent.

Hoeveel studenten gestopt?

Naast de verlaagde uitval is het aantal studiewisselaars na 1 jaar die instroomde in 2019 ook gedaald tot 15,7% (-2,9% t.o.v. cohort 2018). Dit is vooral te verklaren door het opschorten van het bsa waardoor studenten blijven studeren aan hun huidige opleiding.

Hoeveel studenten stoppen eerste jaar?

De aantallen 'stoppers' zijn angstwekkend hoog. 20-30% van de eerstejaars stopt met de opleiding. Dit is een gemiddelde. Er zijn grote verschillen.

Waarom stoppen met studie?

Als reden geven ze aan dat de studie niet bij ze past. ... Waarom studenten stoppen is meestal onduidelijk, vertelt studieloopbaanbegeleider Guido Wolfs van Fontys. Binnenboord houden. Beginnende studenten moeten zich snel thuis gaan voelen op de opleiding en het zelfvertrouwen ontwikkelen dat ze de studie aan kunnen.

Hoeveel mensen switchen van studie?

Totale switch na stijging weer op 20 procent Het percentage hbo-studenten dat studeert in een bekostigde opleiding in de sector Onderwijs en van opleiding verandert, bedraagt ruim 20 procent. Dit is bijna gelijk aan de totale switch bij hbo-opleidingen in het totale hoger onderwijs (Figuur 4.1).

Hoeveel mensen stoppen met hbo?

In 2014 begonnen 94.000 studenten aan een hbo-opleiding. Een jaar later waren er 15.000 afgehaakt. Nog eens 34.000 hbo'ers stopten in de jaren erna. Ook dit zijn dus geen studenten die van opleiding wisselen.

Wat is de 1 Februariregeling?

Als u vóór 1 februari uw studiefinanciering stopzet, hoeft u uw beurs en reisproduct niet terug te betalen. We noemen dit de 1-februariregeling. Een lening moet u natuurlijk wel terugbetalen.

Hoe vaak mag je van studie wisselen?

U mag maximaal 4 maanden overbruggen. Is zowel uw oude als nieuwe studie een opleiding aan hbo of universiteit? Dan krijgt u geen overbrugging. Er is 1 uitzondering: als uw nieuwe studie een opleiding in het buitenland is, kunt u soms toch een overbrugging krijgen voor de maand september.

Wat doen als je stopt met studie?

Gestopt met je studie? 10 dingen die je kunt doen!
 1. Adem. Dat klopt: in en uit, in en uit. ...
 2. Besef wat je hebt geleerd. Zelfs als je geen diploma hebt gehaald, heb je een hoop geleerd op de universiteit. ...
 3. Hit the road. ...
 4. Leer een taal. ...
 5. Leer wat je maar wilt! ...
 6. Stof je oude hobby af. ...
 7. Begin een bedrijfje. ...
 8. Doe vrijwilligerswerk.

Is het erg om te stoppen met je opleiding?

Stoppen met je studie is helemaal niet zo erg maar het is niet altijd de beste beslissing. Soms kan een periode of project tegenvallen en kan je een tijdelijke 'studiedip' ervaren. Soms moet je even doorbijten en je richten op de mogelijkheden.

Kan je van studie switchen?

Switchen van studie. Als je er zeker van bent dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, kun je er ook voor kiezen om van opleiding te wisselen. Soms kan dit zelfs al halverwege het studiejaar. Je kan dan bijvoorbeeld al in februari met je nieuwe studie beginnen.

Kan ik nog van studie wisselen?

Ben je net begonnen met een opleiding en wil je toch nog wisselen naar een andere opleiding? Na 1 september aanmelden voor een opleiding, kan alleen met toestemming van die betreffende opleiding. Neem dus contact op met de opleiding waar je wil studeren en vraag of het mogelijk is om later in te stromen.

Hoeveel procent van de bevolking doet mbo?

In Nederland heeft bijna 40 procent van de 15- tot 75-jarigen een havo- of vwo-diploma of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Deze groep middelbaaropgeleiden is al jaren de grootste groep en blijft door de jaren heen in omvang vrij stabiel.

Hoeveel universitaire opleidingen kan je inschrijven?

Je mag je voor maximaal vier verschillende studies inschrijven via Studielink. Twee van deze vier opleidingen mogen numerus fixus opleidingen zijn.

Kan je zomaar stoppen met je opleiding?

Leerplicht en kwalificatieplicht In Nederland kennen we de leerplicht. Deze wet bepaalt dat iedereen tussen de 5 en 16 jaar naar school moet. ... Dit betekent dat je ook na je 16e niet zomaar mag stoppen met school, ook niet met een hbo-opleiding. Stoppen mag dan alleen als je een 'startkwalificatie' hebt.

Kan ik nog wisselen van opleiding?

Switchen van studie. Als je er zeker van bent dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, kun je er ook voor kiezen om van opleiding te wisselen. Soms kan dit zelfs al halverwege het studiejaar. Je kan dan bijvoorbeeld al in februari met je nieuwe studie beginnen.

Wat moet je terugbetalen als je stopt met je studie?

Een studieschuld moet je na het stoppen of afronden van je studie binnen 15 jaar (naar draagkracht) terugbetalen aan DUO. Voor studenten die deels of volledig onder het nieuwe leenstelsel vallen geldt een looptijd van 35 jaar.

Waarom stoppen met opleiding?

Verkeerde studiekeuze De studie past niet bij jouw kwaliteiten. De opleiding voldoet niet aan je verwachtingen. Je had er een “verkeerd” beeld van. Je dacht dat de opleiding Communicatiemanagement op talen gericht was, maar het blijkt een verkapte MEAO-opleiding.

Kan je wisselen van MBO opleiding?

Tijdens het eerste studiejaar worden er vaak inleidende vakken gegeven. Deze vakken worden soms aan meerdere opleidingen tegelijkertijd gegeven. Hierdoor is het mogelijk om te switchen naar een andere opleiding en (een deel van) je studiepunten mee te nemen. Vraag je studieadviseur naar de mogelijkheden.