Inhoudsopgave:

 1. Wat is de PAAZ afdeling?
 2. Hoe kom je op de PAAZ?
 3. Waarom PAAZ?
 4. Hoe lang duurt opname PAAZ?
 5. Wat doet een psychiater in het ziekenhuis?
 6. Wat is een geïntegreerde GGZ instelling?
 7. Kun je je vrijwillig laten opnemen?
 8. Kun je jezelf op laten nemen?
 9. Waarom opname psychiatrie?
 10. Wat is opname psychiatrie?
 11. Hoe lang duurt een psychiatrische opname?
 12. Hoe lang duurt een opname?
 13. Wat zijn de taken van een psychiater?
 14. Wat is de taak van een psychiater?
 15. Wat is de betekenis van GGZ?
 16. Is de GGZ een organisatie?
 17. Kan een huisarts je laten opnemen?
 18. Wat moet je doen om opgenomen te worden?
 19. Wat gebeurt er als je wordt opgenomen?
 20. Hoe opname psychiatrie?

Wat is de PAAZ afdeling?

In de Nederlandse ziekenhuizen vindt psychiatrische medisch specialistische zorg plaats binnen de psychiatrische afdelingen van het algemeen ziekenhuis (PAAZ) en psychiatrische universitaire klinieken (PUK). Er zijn ook ziekenhuizen met alleen een psychiatrische consultatieve dienst en/of Medisch Psychiatrische Unit.

Hoe kom je op de PAAZ?

Opname op de PAAZ afdeling. Als u door uw huisarts of medisch specialist bent aangemeld voor opname op de afdeling psychiatrie, ontvangt u daarvoor een uitnodiging. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk een opnameplek aan te bieden.

Waarom PAAZ?

Een PAAZ is gericht op korte opnames bij bijvoorbeeld psychiatrische crisissen en na suïcidepogingen. Je kan er ook terecht voor een kortdurende behandeling van onder andere depressies en andere stemmingsstoornissen, angststoornissen en verslavingsproblemen.

Hoe lang duurt opname PAAZ?

De maximale opnameduur is 3 maanden. Tijdens de opname worden ook de noden rond nazorg besproken en georganiseerd.

Wat doet een psychiater in het ziekenhuis?

Een psychiater is een arts Omdat een psychiater een medische achtergrond heeft, behandelt hij of zij psychische aandoeningen in combinatie met de algehele lichamelijke gezondheid. De psychiater is daarbij als enige bevoegd medicatie voor te schrijven.

Wat is een geïntegreerde GGZ instelling?

GGZ instellingen Tegenwoordig zijn echter al veel instellingen gefuseerd, waardoor er in één geïntegreerde GGZ instelling verschillende vormen van psychische zorg worden aangeboden, waaronder preventie, eerstelijnshulp, klinische zorg en langdurig verblijf.

Kun je je vrijwillig laten opnemen?

Als je zelf de keuze maakt om opgenomen te worden, noemen we dat vrijwillige opname. Als de keuze tegen je wil in wordt gemaakt, spreken we van gedwongen opname. Opname in een ggz-instelling of PAAZ (psychiatrisch afdeling algemeen ziekenhuis) is meestal een vrijwillige keuze.

Kun je jezelf op laten nemen?

Wanneer het in de thuissituatie echt niet meer gaat en er sprake is van een crisissituatie, kan worden besloten om iemand vrijwillig of gedwongen te laten opnemen. Maakt iemand zelf de keuze voor een opname, dan noemen we dat een vrijwillige opname.

Waarom opname psychiatrie?

Als je last hebt van ernstige depressies, kan opname een uitkomst zijn. Zo'n opname komt meestal pas in zicht als andere behandelingen geen verbetering brengen. Opname in een Kliniek of op de Psychiatrische Afdeling van het ziekenhuis komt het meest voor.

Wat is opname psychiatrie?

Een nieuwe patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis gaat eerst naar de opname- of observatieafdeling van het psychiatrische ziekenhuis. Daar onderzoeken de artsen aan welke stoornis de patiënt lijdt. Ze zoeken ook uit welke verdere behandeling nodig is.

Hoe lang duurt een psychiatrische opname?

Anders dan in een algemeen ziekenhuis moet je in een psychiatrisch ziekenhuis al gauw rekenen op een opname van minstens één maand om tot rust te komen, je beter te voelen of verwardheid uit te klaren. De meeste patiënten blijven gemiddeld drie maanden opgenomen op Brink.

Hoe lang duurt een opname?

Wie opgenomen wordt, verblijft dag en nacht op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis (PAAZ) of in een kliniek. Dat kan een universiteitskliniek zijn of een ggz-instelling. De duur van een opname kan verschillen, variërend van enkele weken tot een jaar, met veel variaties daar tussenin.

Wat zijn de taken van een psychiater?

Het takenpakket. Een psychiater behandelt mensen met psychische stoornissen. Hij of zij gaat op zoek naar de oorzaak van de mentale problemen , en stelt vervolgens samen een behandelplan op. Dit behandelplan bestaat uit meerdere gesprekken en ook de omgeving van de hulpzoekende wordt in de behandeling betrokken.

Wat is de taak van een psychiater?

Een psychiater is een gespecialiseerde arts die mensen met ingewikkelde, ernstige psychische klachten onderzoekt en behandelt. Een psychiater kan daarbij medicijnen voorschrijven. Ook kan een psychiater advies geven aan bijvoorbeeld de huisarts over iemand met psychische klachten.

Wat is de betekenis van GGZ?

De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten.

Is de GGZ een organisatie?

Organisatie. De voorzieningen voor ggz in Nederland zijn opgedeeld in zorgcircuits en streven naar samenwerking met andere zorginstellingen. De volgende zorgcircuits bestaan op dit moment: Eerstelijns-ggz.

Kan een huisarts je laten opnemen?

Op basis van de summiere omschrijving in de wet zou een huisarts dus kunnen besluiten, als daar een medisch dwingende noodzaak toe is en de patiënt niet in staat wordt geacht 'tot een redelijke waardering van zijn/haar belangen ter zake', tot een opname onder dwang.

Wat moet je doen om opgenomen te worden?

Meestal is opname vrijwillig Wanneer mensen opgenomen worden in een GGZ-instelling of op een PAAZ (psychiatrisch afdeling algemeen ziekenhuis), gebeurt dat meestal vrijwillig. Vrijwillige opname gebeurt met toestemming van de persoon zelf; met de betrokkenen en in overleg met hulpverleners of huisarts.

Wat gebeurt er als je wordt opgenomen?

Wie opgenomen wordt, verblijft dag en nacht op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis (PAAZ) of in een kliniek. Dat kan een universiteitskliniek zijn of een ggz-instelling. De duur van een opname kan verschillen, variërend van enkele weken tot een jaar, met veel variaties daar tussenin.

Hoe opname psychiatrie?

Opname in een kliniek is specialistische behandeling, die alleen na doorverwijzing door de huisarts kan plaatsvinden. Je beslist zelf om opgenomen te worden, in overleg met de arts of psycholoog bij wie je in behandeling bent. In uitzonderingsgevallen is er sprake van gedwongen opname (zie hierna).