Inhoudsopgave:

 1. Wat doet dementie met je?
 2. Is vasculaire dementie dodelijk?
 3. Hoe lang duren de fases van dementie?
 4. Hoe voelt iemand met Alzheimer zich?
 5. Wat doen bij beginnende dementie?
 6. Welke zorg hebben mensen met dementie nodig?
 7. Is vasculaire dementie te genezen?
 8. Hoe vaak komt vasculaire dementie voor?
 9. Wat is het begin van dementie?
 10. Hoe evolueert dementie?
 11. Wat denken mensen met Alzheimer?
 12. Waaraan overlijden mensen met Alzheimer?
 13. Hoe snel vordert dementie?
 14. Wat zijn de eerste symptomen van dementie?
 15. Hoe komt het dat je dementie krijgt?
 16. Wat moet je doen bij het vermoeden van dementie?

Wat doet dementie met je?

Bij dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Soms gaan niet de zenuwcellen zelf kapot, maar de verbindingen tussen de cellen. Het is ook mogelijk dat de cellen en de verbindingen het niet meer goed doen. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed.

Is vasculaire dementie dodelijk?

De levensverwachting bij vasculaire dementie loopt uiteen. Gemiddeld leven mensen nog vijf jaar na de diagnose. De levensverwachting is afhankelijk van leeftijd, ernst van de ziekte en de aanwezigheid van andere ziektes. Een fatale beroerte of hartinfarct is meestal de reden van overlijden bij vasculaire dementie.

Hoe lang duren de fases van dementie?

Hoewel dit ziekteproces per persoon verschilt, zijn er grofweg drie fasen van dementie: de vroege fase, de middenfase en de late fase. Deze fase kunnen elkaar ook overlappen. Niet iedereen krijgt alle symptomen.

Hoe voelt iemand met Alzheimer zich?

Het moeilijk hebben om te begrijpen wat er gezegd wordt en zelf onverstaanbaar spreken. Hulp nodig hebben bij het eten, wassen, baden en aankleden. Incontinent zijn voor urine en/of faeces. Moeilijk lopen, eventueel moet hij zich in een rolstoel bewegen.

Wat doen bij beginnende dementie?

Tips voor het omgaan met dementie
 1. Een beeld is voor uw naaste herkenbaarder dan woorden. ...
 2. Plan regelmatige rustmomenten in op de dag. ...
 3. Kom in beweging. ...
 4. Stimuleer meerdere zintuigen. ...
 5. Trek de aandacht wanneer u iets wilt zeggen. ...
 6. Praat in korte zinnen. ...
 7. Lach met elkaar en gebruik humor.

Welke zorg hebben mensen met dementie nodig?

Als je naaste dementie heeft, heeft ze vroeg of laat zorg nodig....Zorg van de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Huishoudelijke hulp (thuiszorg), woningaanpassingen en vervoer;
 • Begeleiding, dagbesteding en tijdelijk verblijf;
 • Tijdelijke vervangende zorg (respijtzorg)

Is vasculaire dementie te genezen?

Op dit moment kan vasculaire dementie helaas nog niet worden genezen. Wel kunnen risicofactoren voor onderliggende hart- of vaatziekten – zoals hoge bloeddruk - worden behandeld om verdere schade zo veel mogelijk te beperken. Ook worden soms bloedverdunners gegeven, afhankelijk van het soort schade.

Hoe vaak komt vasculaire dementie voor?

Van alle gevallen van dementie is ongeveer 15% vasculair. Het is de tweede meest frequente vorm van dementie na de ziekte van Alzheimer.

Wat is het begin van dementie?

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos.

Hoe evolueert dementie?

De ziekte neemt steeds verder toe en beschadigt steeds meer hersencellen. Iemand met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie kan dingen steeds minder goed onthouden en begrijpen. Hij krijgt ook meer moeite met communiceren en redeneren. Hoe de ziekte zich precies ontwikkelt verschilt per persoon.

Wat denken mensen met Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer begint vaak in het geheugengebied en verspreidt zich daarna. Hoe meer hersendelen aangetast raken, hoe meer symptomen de persoon met dementie heeft. Denk hierbij aan moeite om emoties te beheersen, moeite om mensen en dingen te herkennen, en moeite met praten en taal.

Waaraan overlijden mensen met Alzheimer?

Mensen overlijden meestal niet aan alzheimer zelf, maar aan aandoeningen die ze door de ziekte krijgen. Zo overlijden veel mensen aan een longontsteking omdat ze moeite krijgen met slikken. Daarnaast vormen ondervoeding en een verminderde weerstand een risico.

Hoe snel vordert dementie?

De diagnose wordt gemiddeld na zo'n 14 maanden gesteld. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal klachten als de ernst van de klachten toe. Hoewel dit ziekteproces per persoon verschilt, zijn er grofweg drie fasen van dementie: de vroege fase, de middenfase en de late fase.

Wat zijn de eerste symptomen van dementie?

Beginnende dementie herkennen
 • Vergeetachtigheid.
 • Problemen met dagelijkse handelingen.
 • Vergissingen met tijd en plaats.
 • Taalproblemen.
 • Kwijtraken van spullen.
 • Slecht beoordelingsvermogen.
 • Terugtrekken uit sociale activiteiten.
 • Veranderingen in gedrag en karakter.

Hoe komt het dat je dementie krijgt?

De oorzaak van dementie is nog niet duidelijk. Wel is er een aantal risicofactoren bekend....Zo is de kans op dementie groter door:
 • Een hoge leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe meer kans u op dementie heeft.
 • Een onbehandelde hoge bloeddruk.
 • Een verhoogd cholesterol.
 • Diabetes mellitus.
 • Overgewicht.
 • Roken.
 • Ziekte van Parkinson.

Wat moet je doen bij het vermoeden van dementie?

Bij een vermoeden van dementie volgt vaak een bezoek aan de huisarts. Die maakt op basis van zijn kennis en ervaring een afweging of het wel of niet gewenst is om een diagnose te stellen. Een huisarts vertelde bijvoorbeeld aan de onderzoekers 'Laatst vertelde een mevrouw dat ze wat vergeetachtig was.