Inhoudsopgave:

 1. Hoeveel procent gaat er van je eindejaarsuitkering af?
 2. Hoeveel procent eindejaarsuitkering gemeente?
 3. Hoeveel procent eindejaarsuitkering gehandicaptenzorg?
 4. Hoe bereken je vakantiegeld netto?
 5. Hoe bereken je 8 procent vakantiegeld?
 6. Hoeveel is vakantiegeld AOW netto?
 7. Wat is de netto AOW in 2021?
 8. Hoeveel is de eindejaarsuitkering zorg?
 9. Hoeveel is de eindejaarsuitkering GGZ?
 10. Hoeveel procent eindejaarsuitkering onderwijs?
 11. Hoeveel is eindejaarsuitkering VVT?
 12. Hoeveel procent vakantiegeld netto?

Hoeveel procent gaat er van je eindejaarsuitkering af?

De 13e maand valt in dit voorbeeld volledig in het eerste belastingtarief, want deze loopt tot 68.508 euro in 2021. In deze eerste schijf geldt een tarief van 37,1 procent. Je betaalt dus 37,1 procent belasting over de volledige dertiende maand van 3.500 euro, waardoor je netto 2.201,50 euro overhoudt.

Hoeveel procent eindejaarsuitkering gemeente?

De hoogte van de eindejaarsuitkering is 6% van het salaris op jaarbasis. De uitkering bij een volledig dienstverband bedraagt minimaal € 1.750,-. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit minimum bedrag naar rato vastgesteld.

Hoeveel procent eindejaarsuitkering gehandicaptenzorg?

De hoogte van deze eindejaarsuitkering bedraagt 7,05% van het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Hoe bereken je vakantiegeld netto?

Het Nibud heeft het netto vakantiegeld doorgerekend voor verschillende bruto maandsalarissen. Als je bijvoorbeeld 2.000 euro bruto per maand verdient, is je bruto vakantiegeld 1.920 euro. Netto hou je daar ongeveer 1.100 euro van over.

Hoe bereken je 8 procent vakantiegeld?

Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Hoeveel is vakantiegeld AOW netto?

Het vakantiegeld is € 50,80 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.

Wat is de netto AOW in 2021?

U woont alleen
1 juli 20211 januari 2021
Netto AOW€ 1.226,60€ 1.218,19

Hoeveel is de eindejaarsuitkering zorg?

Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het bruto salaris exclusief vakantiegeld, eventueel meerwerk en overige toeslagen en vergoedingen. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33%. Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in FWG 65 of lager.

Hoeveel is de eindejaarsuitkering GGZ?

Werknemers ontvangen in december een eindejaarsuitkering van 8,33% van het feitelijk verdiende salaris dat de werknemer heeft verdiend op de periode tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar.

Hoeveel procent eindejaarsuitkering onderwijs?

De eindejaarsuitkering in het primair onderwijs bedraagt 6,3 procent van het salaris. U bouwt de eindejaarsuitkering maandelijks op en ontvangt het in december. Neemt of krijgt u voor december ontslag, dan krijgt u de eindejaarsuitkering die u tot dan toe heeft opgebouwd.

Hoeveel is eindejaarsuitkering VVT?

In artikel 9,1 van de Cao VVT staat wat wanneer van toepassing is. Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het bruto salaris exclusief vakantiegeld, eventueel meerwerk en overige toeslagen en vergoedingen. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33%.

Hoeveel procent vakantiegeld netto?

Het vakantiegeld, of de vakantiebijslag of vakantietoeslag, is meestal 8 procent van het bruto loon. Het wordt meestal eind mei uitgekeerd. En het wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar.