Inhoudsopgave:

 1. Waar zit de 2de kamer?
 2. Wat gebeurt er op het Binnenhof?
 3. Wat is Commissie debat?
 4. Wie zit waar in de Tweede Kamer 2021?
 5. Wat is de functie van de Ridderzaal?
 6. Hoe oud is het Binnenhof in Den Haag?
 7. Wat is een plenair debat?
 8. Wat is de taak van een commissie?
 9. Welke partijen Verkiezingen 2021?
 10. Wat voor taken heeft de Tweede Kamer?
 11. Waarom liet graaf Floris V de Ridderzaal bouwen?
 12. Wat is het doel van de troonrede?
 13. Hoeveel vierkante meter is het Binnenhof?
 14. Wie heeft het Binnenhof laten bouwen?

Waar zit de 2de kamer?

De Tweede Kamer vergadert in het Tweede Kamergebouw aan het Plein in Den Haag. Sinds het ontstaan van het koninkrijk tot aan 1992 vonden de zittingen plaats in de Oude Zaal, die ongeveer hetzelfde uiterlijk had als de huidige Eerste Kamer. In 1992 betrok de Tweede Kamer de nieuwe vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Wat gebeurt er op het Binnenhof?

De Ridderzaal is een grote zaal in het gotische gebouw, dat midden in het Binnenhof staat (de Grafelijke zalen). Hier wordt jaarlijks op de derde dinsdag in september in de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal de troonrede uitgesproken door de Koning. De naam Ridderzaal is een romantisch verzinsel uit de 19e eeuw.

Wat is Commissie debat?

Een commissievergadering is binnen de Tweede Kamer een overleg van leden van een Tweede Kamercommissie. Er zijn verschillende soorten commissievergaderingen waarvan het algemeen overleg tussen een commissie en een minister of staatssecretaris het meest voorkomende is.

Wie zit waar in de Tweede Kamer 2021?

D66 (24 zetels)
NaamAanvang lidmaatschap
Rob Jetten
Romke de Jong
Sigrid Kaag
Hülya Kat

Wat is de functie van de Ridderzaal?

Sedert 1904 wordt in de Ridderzaal jaarlijks een Verenigde Vergadering der Staten-Generaal gehouden waarin de koning(in) de troonrede uitspreekt. Sinds 1848 (met onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog) wordt daarmee op de derde dinsdag van september het parlementaire vergaderjaar geopend (Prinsjesdag).

Hoe oud is het Binnenhof in Den Haag?

Sinds de eerste aanleg van het Binnenhof in de dertiende eeuw is er voortdurend bijgebouwd, afgebroken en verbouwd. De gebouwen boden onderdak aan graven, stadhouders, koningen en republikeinen. Het Binnenhof kent daardoor een rijke geschiedenis.

Wat is een plenair debat?

Een plenaire vergadering, ook wel voltallige vergadering, is een vergadering waarbij alle betrokken personen aanwezig moeten zijn. Plenair komt van het Latijnse woord plenum, dat vol betekent. De plenaire vergadering van een vereniging heet een algemene ledenvergadering (ALV).

Wat is de taak van een commissie?

Een commissie functioneert doorgaans binnen een grotere organisatie (zoals een onderneming of overheid) en wordt door die organisatie ingesteld om een bepaalde taak te verrichten ten behoeve van die organisatie, of te werken aan een deelgebied van het doel van die organisatie.

Welke partijen Verkiezingen 2021?

Deelnemende partijen
LijstPartijLijsttrekker
5GROENLINKSJesse Klaver
6SP (Socialistische Partij)Lilian Marijnissen
7Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)Lilianne Ploumen
8ChristenUnieGert-Jan Segers

Wat voor taken heeft de Tweede Kamer?

Regering controleren en wetten maken Het parlement (ook wel Staten-Generaal) controleert het beleid van de regering (de Koning en de ministers). Ook heeft het parlement een wetgevende functie. Een wet gaat pas in als de Eerste en de Tweede Kamer het wetsvoorstel hebben aangenomen.

Waarom liet graaf Floris V de Ridderzaal bouwen?

Graaf Floris V van Holland liet de zaal bouwen. De zaal werd alleen maar gebruikt als de graaf aanwezig was. Anders was het een ruimte voor ontvangst van gasten. ... Later die eeuw kreeg de zaal de naam Ridderzaal.

Wat is het doel van de troonrede?

In de troonrede zijn traditioneel twee elementen te onderscheiden: Beschouwingen over hetgeen in de afgelopen periode in Nederland en elders in de wereld is voorgevallen. Aankondigingen van plannen en maatregelen op het gebied van wetgeving en bestuur.

Hoeveel vierkante meter is het Binnenhof?

De omvang van het Binnenhof maakt dit project zeer uniek. 'We hebben hier een complex dat 90.000 vierkante meter is', verklaart Dijckmeester van het Rijksvastgoedbedrijf. 'Dat is vergelijkbaar met het allergrootste kantoorgebouw dat we in Nederland hebben.

Wie heeft het Binnenhof laten bouwen?

Graaf Willem II en zijn zoon Floris V waren verantwoordelijk voor de bouw hiervan en de latere Hofkapel. Vanaf 1450 lieten de erfopvolgers van de Hollandse graven zich vertegenwoordigen door een stadhouder. Ook na het begin van de Tachtigjarige Oorlog (15) woonde er een stadhouder op het Binnenhof.