Inhoudsopgave:

 1. Wat is de Samenloop voor Hoop?
 2. Waar gaat het geld van KWF naar toe?
 3. Wat is de Eendaadse samenloop?
 4. Is KWF een goed doel?
 5. Hoeveel geld gaat naar kanker onderzoek?
 6. Wat is een Meerdaadse samenloop?
 7. Welke 2 regels gelden bij een Eendaadse samenloop?
 8. Wat beteken KWF?
 9. Wat is het doel van KWF?
 10. Hoeveel kost een behandeling voor kanker?
 11. Hoeveel geld heeft het KWF?
 12. Wat is samenloop van strafbare feiten?
 13. Wat is de samenloop van omstandigheden?
 14. Wat doet het KWF kankerbestrijding?
 15. Waarom is het logo van KWF een krab?
 16. Hoeveel nieuwe donateurs KWF?
 17. Hoe lang kan je leven met chemo?
 18. Wat doet een chemokuur met je?
 19. Hoeveel donateurs heeft KWF?
 20. Hoeveel geld naar kanker onderzoek?

Wat is de Samenloop voor Hoop?

De Samenloop voor hoop was een 24-uurs wandelestafette, die in meerdere plaatsen in Nederland werd gehouden. In teams werd gewandeld om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. De laatste keer werd in Alphen meer dan een ton opgehaald voor het goede doel.

Waar gaat het geld van KWF naar toe?

Van iedere euro die KWF ontvangt, gaat 84 cent naar kankerbestrijding. 16 cent is nodig voor het beheer, besteden van geld, het ondersteunen van acties (een collectebus moet betaald worden) en salarissen van personeel.

Wat is de Eendaadse samenloop?

Bij eendaadse samenloop (art. 55 Sr) valt één feit onder meerdere strafbepalingen, waarbij slechts één van die bepalingen wordt toegepast. Een verdachte kan slechts veroordeeld worden tot de maximale strafbedreiging die is gesteld op de strafbepaling met de zwaarste hoofdstraf.

Is KWF een goed doel?

KWF is erkend sinds 1996 Op werd het keurmerk omgezet naar een Erkenning Goed Doel. Deze Erkenning is een garantie voor donateurs dat zij met een betrouwbare organisatie te maken hebben.

Hoeveel geld gaat naar kanker onderzoek?

Zorguitgaven kanker 6,7% van totale zorguitgaven in 20 bedroegen de zorguitgaven voor alle soorten nieuwvormingen, goed- en kwaadaardig (kanker) 5,9 miljard euro. Dit komt neer op 6,7% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland (87,9 miljard euro).

Wat is een Meerdaadse samenloop?

Er bestaat meerdaadse samenloop wanneer een persoon zich door opeenvolgende gedragingen schuldig heeft gemaakt aan twee of meer misdrijven, zonder dat hij reeds veroordeeld was wegens één van die feiten op het moment dat hij het andere pleegde.

Welke 2 regels gelden bij een Eendaadse samenloop?

De strafrechtelijke eendaadse samenloop doet zich voor, als onder de gegeven omstandigheden overtreding van de ene bepaling noodzakelijkerwijs ook overtreding van een andere bepaling impliceert –het klassieke voorbeeld van Modderman is een verkrachting in het openbaar, die bijna per definitie ook openbare schennis van ...

Wat beteken KWF?

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding.

Wat is het doel van KWF?

KWF is vastberaden om kanker nog sneller en beter te bestrijden. Ons doel: We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan. We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn.

Hoeveel kost een behandeling voor kanker?

Standaardbehandeling met chemo- of radiotherapie kost 15.000 tot 30.000 euro per persoon op jaarbasis. Met het nieuwe register spreken we volgens Ri De Ridder, directeur-generaal van het Riziv, over prijzen die oplopen tot 150.000 of zelfs 300.000 euro. 'Voor een beperkt aantal patiënten kunnen we dat aan.

Hoeveel geld heeft het KWF?

2020 in cijfers Van het totaal van € 152 miljoen aan baten, ontving KWF € 77 miljoen aan baten van een kleine 800.000 donateurs en ongeveer 100.000 actievoerders/vrij- willigers voor het realiseren van onze missie. Daar- naast ontving KWF van ongeveer 900 erflaters een nalatenschap of legaat.

Wat is samenloop van strafbare feiten?

In het strafrecht kan het gebeuren dat meerdere ten laste gelegde feiten zodanig met elkaar te maken hebben dat er sprake is van samenloop. Er kan sprake zijn van eendaadse samenloop, meerdaadse samenloop, ne bis in idem (dubbele vervolging) en voortgezette handeling.

Wat is de samenloop van omstandigheden?

samenloop - zelfstandig naamwoord uitspraak: sa-men-loop 1. de omstandigheid dat bepaalde dingen tegelijk plaatsvinden ♢ het is een samenloop van omstandigheden dat hij daar precies op dat moment was Zelfstandig naamwoord: sa-men-loop ...

Wat doet het KWF kankerbestrijding?

We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan. We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn. We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten én hun naasten.

Waarom is het logo van KWF een krab?

Niet te missen: de krab in ons logo. Het woord 'kanker' stamt van het Latijnse woord 'karkinos' wat 'krab' betekent. In het gedicht 'Krab met rode poten' grijpt Esther Quatfass op ontroerende wijze terug naar deze oorsprong. Ze schreef het voor een vriend van haar vader, die aan kanker is overleden.

Hoeveel nieuwe donateurs KWF?

Ruim 11.000 nieuwe KWF-donateurs door tv-programma.

Hoe lang kan je leven met chemo?

Curatieve chemo geneest en brengt de patiënt in remissie Dat betekent dat er na onderzoek geen kankercellen meer gevonden worden. De remissie kan lang duren en de patiënt leidt vaak een normaal leven. Normaal wordt iemand genezen verklaard zodra hij drie tot vijf jaar in remissie is.

Wat doet een chemokuur met je?

Wat is chemotherapie? Bij chemotherapie krijgt u stoffen toegediend die kankercellen doden of de celdeling remmen. Deze stoffen heten cytostatica. Ze verspreiden zich via het bloed door het hele lichaam.

Hoeveel donateurs heeft KWF?

We hebben ca. 200 beroepskrachten (2020: 224 fte), krijgen hulp van 100.000 vrijwilligers en koesteren ongeveer 1 miljoen donateurs.

Hoeveel geld naar kanker onderzoek?

Zorguitgaven kanker 6,7% van totale zorguitgaven in 20 bedroegen de zorguitgaven voor alle soorten nieuwvormingen, goed- en kwaadaardig (kanker) 5,9 miljard euro. Dit komt neer op 6,7% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland (87,9 miljard euro).