Inhoudsopgave:

 1. Kun je werk weigeren?
 2. Wat gebeurd er als je werk weigert?
 3. Kan werknemer andere functie weigeren en kiezen voor ontslag?
 4. Is inwerken verplicht?
 5. Wat te doen als je functie wordt opgeheven?
 6. Waarom ontslag op staande voet?
 7. Wat kun je doen tegen een ontslag op staande voet?
 8. Kan werknemer andere functie weigeren?
 9. Kan werkgever ander werk verplichten?
 10. Wat gebeurt er bij werkweigering?
 11. Kan je functie opgeheven worden?
 12. Waarom functiewijziging?
 13. Wat zijn je rechten bij ontslag op staande voet?
 14. Kan je op staande voet ontslagen worden?

Kun je werk weigeren?

Een werknemer mag weigeren een redelijke opdracht uit te voeren indien hij daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. Hiervan is sprake als zijn gezondheid of veiligheid in het geding is. Dit is in elk geval zo wanneer er sprake is van strijd met de Arbeidsomstandighedenwet of de Arbeidstijdenwet.

Wat gebeurd er als je werk weigert?

Mocht er een situatie ontstaan waarin de werknemer toch redelijke instructies weigert van de werkgever, dan i s er sprake van werkweigering en kan dit gevolgen hebben voor de werknemer. De werkgever kan in ernstige en hardnekkige situaties het loon stopzetten of zelfs ontslag op staande voet geven.

Kan werknemer andere functie weigeren en kiezen voor ontslag?

Gaat u niet akkoord met de functiewijziging? Dan kan uw werkgever u ontslaan. Mogelijk krijgt u dan geen WW-uitkering, omdat u een 'redelijk aanbod' van de werkgever heeft geweigerd.

Is inwerken verplicht?

Inwerken en de Arbowet De Arbowet verplicht de werkgever vanwege de veiligheid voorlichting en instructie te geven. Kunt u niet bewijzen dat u dit gedaan heeft, dan kan de Arbeidsinspectie u een boete geven. Een inwerkprogramma biedt u dus ook hier voordeel.

Wat te doen als je functie wordt opgeheven?

Ben ik verplicht om mee te werken aan het vinden van ander werk, als mijn functie wordt opgeheven? Ja, dat bent u verplicht. Dat is meestal afgesproken in het sociaal plan. Maar het is ook een eis van het UWV om eventueel, als u geen ander werk kunt vinden, in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

Waarom ontslag op staande voet?

Geldige reden voor ontslag op staande voet Redenen voor ontslag op staande voet zijn ernstige misdragingen op het werk. Bijvoorbeeld wanneer u: ... in ernstige mate niet de bekwaamheden heeft om het werk te verrichten; werk weigert zonder goede reden.

Wat kun je doen tegen een ontslag op staande voet?

Laat uw werkgever zo snel mogelijk weten dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet. Schakel daarom direct juridische hulp in. Ook als u twijfelt om te protesteren. Na ontslag op staande voet krijgt u geen loon meer.

Kan werknemer andere functie weigeren?

Wil uw werkgever u een andere functie geven omdat de organisatie verandert? Dan kan dat alleen als u het daarmee eens bent. In uw contract, collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden zonder uw toestemming mag wijzigen.

Kan werkgever ander werk verplichten?

Normaal gesproken doe je de werkzaamheden zoals die in je functieomschrijving staan. Omdat er minder of geen werk is, kan de werkgever jou vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten. ... Je kan dit in principe niet weigeren.

Wat gebeurt er bij werkweigering?

Als een werknemer een redelijke opdracht van zijn werkgever weigert uit te voeren, spreken we van werkweigering. Hardnekkige werkweigering kan vervelende gevolgen hebben voor de werknemer, waarvan in het ergste geval ontslag op staande voet. Een werknemer is namelijk verplicht om bepaalde arbeid uit te voeren.

Kan je functie opgeheven worden?

In het kader van een reorganisatie kunnen functies opgeheven worden. De redenen hiervoor kunnen divers zijn: minder budget van decentrale overheid, efficiënter maken van de organisatie, geen behoefte meer aan bepaald werk, bezuinigingen, etc.

Waarom functiewijziging?

Een functiewijziging is in feite een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Dit houdt meestal in dat je als werknemer de vraag krijgt van je werkgever om een andere functie tegen een ander salaris uit te gaan voeren.

Wat zijn je rechten bij ontslag op staande voet?

Gevolgen ontslag op staande voet Uw arbeidsovereenkomst eindigt per direct. U krijgt vanaf het moment van ontslag dus geen loon meer. Meestal hebt u ook geen recht op een ontslagvergoeding. Na een ontslag op staande voet hebt u meestal geen recht op een WW-uitkering (werkloosheidsuitkering).

Kan je op staande voet ontslagen worden?

Uw werkgever mag u alleen op staande voet ontslaan als hij hiervoor een geldige reden heeft. Deze reden moet hij u direct vertellen. Bij een geldige reden voor ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. De werkgever hoeft hiervoor niet eerst naar de kantonrechter.