Inhoudsopgave:

 1. Hoe oud sterven rokers?
 2. Hoeveel procent rokers wordt ziek?
 3. Hoeveel rookt een zware roker?
 4. Hoeveel eerder sterven rokers?
 5. Welke leeftijd rookt het meest?
 6. Hoeveel procent van de rokers gaat dood?
 7. Hoeveel procent kans op kanker bij roken?
 8. Hoe lang duurt het voordat je lichaam hersteld van roken?
 9. Hoe lang duurt het voordat nicotine uit je lichaam is?
 10. Hoeveel procent van de rokers krijgt COPD?
 11. Hoeveel procent van de rokers sterft aan roken?
 12. Welke doelgroep rookt het meest?
 13. Hoeveel procent van de jongeren van 14 jaar heeft ooit gerookt?
 14. Hoeveel procent van alle rokers krijgt longkanker?

Hoe oud sterven rokers?

Naar schatting haalt 23 procent van de rokers die hun hele leven zwaar roken de leeftijd van 65 jaar niet. Van de lichte rokers overlijdt 11 procent, van de niet-rokers 7 procent vóór de 65-jarige leeftijd. Van zware rokers is de levensverwachting gemiddeld 13 jaar korter dan van mensen die nooit hebben gerookt.

Hoeveel procent rokers wordt ziek?

Ruim 9% totale ziektelast door roken Hiermee is roken veruit de belangrijkste risicofactor. Dit komt vooral doordat roken is geassocieerd met onder meer (long)kanker, COPDCOPDChronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) en hartziekten.

Hoeveel rookt een zware roker?

Ook het percentage dat dagelijks rookt is onder mannen hoger dan onder vrouwen; 16,2% van de mannen versus 13,5% van de vrouwen. Van de totale volwassen bevolking kan 3,2% bestempeld worden als 'zware roker'. Een zware roker is iemand die gemiddeld twintig of meer sigaretten of shagjes per dag rookt.

Hoeveel eerder sterven rokers?

Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft aan de gevolgen hiervan. In Nederland zijn dit jaarlijks ongeveer 20.000 mensen (zie tabel). Zij overlijden aan een ziekte die door roken is veroorzaakt.

Welke leeftijd rookt het meest?

Drie kwart Nederlandse rokers rookt dagelijks Een kwart van de Nederlanders van 12 jaar en ouder gaf in 2015 aan wel eens te roken. Drie kwart van die rokers stak dagelijks een sigaret, sigaar of pijp op. Het hoogste percentage rokers (ruim 38 procent) was te vinden in de leeftijdsgroep tussen de 20 tot 30 jaar.

Hoeveel procent van de rokers gaat dood?

In 2017 overleden in Nederland naar schatting 19.420 mensen van twintig jaar en ouder aan de directe gevolgen van roken. Dit betekent dat in Nederland 12,9% van alle sterfgevallen van 20 jaar of ouder aan roken kan worden toegeschreven.

Hoeveel procent kans op kanker bij roken?

Rokers hebben ook meer kans op het krijgen van leukemie en kanker in de maag, blaas, nieren, lever, baarmoederhals, alvleesklier en darmen. Jaarlijks krijgen 19.000 Nederlanders kanker als gevolg van roken. Dat is 19% van alle kanker in Nederland.

Hoe lang duurt het voordat je lichaam hersteld van roken?

48 uur: Alle nicotine is uit het lichaam. Smaak- en reukvermogen verbeteren. 72 uur: Ademen gaat makkelijker en je hebt meer energie. 5 jaar: De kans op mondholte- of slokdarmkanker is gehalveerd en de achteruitgang van de longfunctie van een COPD-patiënt (longziekte) is vergelijkbaar met een nooit-roker.

Hoe lang duurt het voordat nicotine uit je lichaam is?

Nicotine zelf is daarom slechts een paar uur in het bloed te traceren en binnen ongeveer twee dagen uit het lichaam verdwenen. Vanwege de snelle afbraak van nicotine in het lichaam hebben verslaafde rokers de behoefte om meermalen en verspreid over de dag te roken, zodat de nicotinespiegel in het bloed op peil blijft.

Hoeveel procent van de rokers krijgt COPD?

Andere ziektes
AandoeningMannenVrouwen
COPD2930 (85%)2297 (68%)
Coronaire hartziekten892 (18%)284 (9%)
Slokdarmkanker738 (54%)213 (42%)
Hartfalen428 (14%)273 (6%)

Hoeveel procent van de rokers sterft aan roken?

Naar schatting kan wereldwijd 12% van alle sterfte worden toegeschreven aan roken (16% onder mannen, 7% onder vrouwen). In Europa en zeker Nederland is de tabaksgerelateerde sterfte nog hoger, omdat hier in het verleden relatief veel is gerookt.

Welke doelgroep rookt het meest?

Jongeren tussen 18 en 29 jaar roken relatief het vaakst (dagelijks en niet-dagelijks). In de leeftijd van 30 tot 49 jaar bevinden zich de meeste dagelijkse rokers.

Hoeveel procent van de jongeren van 14 jaar heeft ooit gerookt?

Roken onder scholieren neemt toe met leeftijd Op 12-jarige leeftijd heeft 4% ooit gerookt. Het percentage stijgt geleidelijk met de leeftijd; op 16-jarige leeftijd heeft 33% ooit gerookt. Van alle leerlingen van 12 tot en met 16 jaar heeft 8% gerookt in de maand voorafgaand aan het onderzoek en 2% rookt dagelijks.

Hoeveel procent van alle rokers krijgt longkanker?

Zo'n 5% van de rokers krijgt longkanker. Dat lijkt erg mee te vallen, maar 85 tot 90% van de longkankers is veroorzaakt door roken. En dat is toch wel een enorm aandeel. Anders dan vaak gedacht wordt is longkanker niet erfelijk overdraagbaar.