Inhoudsopgave:

 1. Kan een schuld verjaren?
 2. Hoe lang gaat Belastingdienst terug?
 3. Wat is een navorderingsaanslag?
 4. Wat is de verjaringstermijn van een overtreding?
 5. Kan je de verjaring inroepen om je schuld niet te betalen?
 6. Hoelang moet je een schuld betalen?
 7. Hoe lang blijft een belastingschuld bestaan?
 8. Waarom navorderingsaanslag?
 9. Wat is een Verminderingsbeschikking?
 10. Welke twee vormen van verjaring kent de wet?
 11. Kan een hoger beroep verjaren?
 12. Welke schulden verjaren niet?
 13. Wat is de verjaringstermijn van een factuur?
 14. Hoe lang geld een vonnis?
 15. Kan een schuld kwijtgescholden worden?
 16. Hoe kom ik achter mijn schulden?
 17. Hoe lang blijft een vordering opeisbaar?
 18. Waarom geen nieuw feit bij naheffing?
 19. Waarom moet ik belastingrente betalen?
 20. Wat doet Belastingdienst Groningen?

Kan een schuld verjaren?

Schulden kunnen verjaren als de kredietgever de schuld een aantal jaar niet opeist. Dat wil zeggen dat u geen verzoek om betaling of een aanmaning krijgt. ... Hoe lang het duurt voor een schuld verjaart, hangt af van het type schuld. De termijn kan twee jaar zijn, maar ook twintig jaar.

Hoe lang gaat Belastingdienst terug?

Hebt u geen bericht gehad dat u aangifte moet doen voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u dat tot 5 jaar terug doen. In 2021 kunt u dus nog aangifte doen over 2016.

Wat is een navorderingsaanslag?

U krijgt een navorderingsaanslag als u volgens de Belastingdienst meer belasting zou moeten betalen dan eerder definitief is berekend (kan ook minder zijn, maar dit komt zelden voor).

Wat is de verjaringstermijn van een overtreding?

Voor overtredingen geldt een verjaringstermijn van 3 jaar. Overtredingen zijn minder ernstige strafbare feiten dan misdrijven.

Kan je de verjaring inroepen om je schuld niet te betalen?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Wanneer een schuldeiser lange tijd stilzit en de schuld niet opeist, dan kan je niet langer verplicht zijn om die schuld te betalen. De verjaring wordt niet automatisch toegepast, je moet het zelf als schuldenaar inroepen.

Hoelang moet je een schuld betalen?

Verjaringstermijnen verschillende schulden
Soort schuldVerjaringstermijn schulden
Belastingschuld5 jaar (12 jaar over buitenlands inkomen of vermogen)
Consumentenkoop2 jaar
Leningen, krediet of hypotheek5 jaar
Onbetaalde periodieke betalingen*5 jaar

Hoe lang blijft een belastingschuld bestaan?

Verjaring van een belastingaanslag vindt plaats 5 jaar nadat de betaaltermijn is verstreken. Dit geldt voor alle belastingen, dus zowel voor de aangifte als aanslagbelasting.

Waarom navorderingsaanslag?

Onze schatting van uw inkomsten of het belastbaar bedrag is te laag. Als u geen aangifte hebt gedaan terwijl u daarvoor wel een verzoek van ons had gekregen, maken wij een schatting van uw inkomen. Als later blijkt dat deze schatting te laag is, kunnen wij een navorderingsaanslag opleggen.

Wat is een Verminderingsbeschikking?

Verminderingsbeschikking. Op deze beschikking staat op welke punten en met welk bedrag uw aanslag wordt verminderd. Op de verminderingsbeschikking worden betaalverzuim en aangifteverzuim apart verminderd.

Welke twee vormen van verjaring kent de wet?

Ons recht kent twee vormen van verjaring, de bevrijdende en de verkrijgende verjaring. ... 3:306 BW bepaalt dat een rechtsvordering verjaart na verloop van 20 jaren. Dit geldt dan alleen, als de wet niet anders bepaalt, staat er nadrukkelijk bij.

Kan een hoger beroep verjaren?

Ook een eenmaal opgelegde straf, die niet tijdig wordt tenuitvoergelegd, kan verjaren. De termijn van deze verjaring is volgens art. 76a lid 1 Sv een derde langer dan de termijn van verjaring van het recht tot strafvordering. ... Er zijn nog wat omstandigheden die deze verjaringstermijn verlengen.

Welke schulden verjaren niet?

Bij vonnis toegewezen wettelijke rente verjaart niet na 20 jaar, maar na 5 jaar (Hoge Raad) Hoofdsom niet verjaard (20 jaar ivm vonnis): rente wel verjaard (5 jaar) Hoofdsom niet verjaard (20 jaar ivm vonnis), contractuele rente wel verjaard (5 jaar)

Wat is de verjaringstermijn van een factuur?

Een factuur verjaart in principe vijf jaar na de dag dat de vordering opeisbaar is geworden, dus vijf jaar na de uiterste betaaldatum. Heeft u als zakelijke verkoper een product aan een consument verkocht (bijvoorbeeld een wasmachine of een bankstel)? Dan verjaart de factuur al na twee jaar.

Hoe lang geld een vonnis?

Een vonnis tot betaling van een geldsom verjaart door verloop van 20 jaar na de datum van de uitspraak. Door de verjaring kan de schuldeiser geen betaling meer eisen. Zijn recht daartoe is door de verjaring vervallen. De vordering zelf blijft na de verjaring wel bestaan.

Kan een schuld kwijtgescholden worden?

Kwijtschelden van schulden U kunt uw schuldeisers vragen uw schulden kwijt te schelden. Alleen uw schuldeisers kunnen hierover beslissen.

Hoe kom ik achter mijn schulden?

Nieuwe manieren om overzicht belastingschulden op te vragen
 1. Via de bestellijn van de Belastingdienst: 107. ...
 2. Bij een schuldenoverzicht van meerdere klanten is het raadzaam om dat te doen via e-mail: [email protected]

Hoe lang blijft een vordering opeisbaar?

De termijn van 5 jaar gaat in vanaf het moment dat de schuldeiser zowel bekend is met het bestaan van zijn vordering als de persoon van de ontvanger. De vordering verjaart in ieder geval na 20 jaar nadat de vordering is ontstaan.

Waarom geen nieuw feit bij naheffing?

Regels bij naheffing Bij naheffing geldt het vereiste van een 'nieuw feit' in beginsel niet. ... Dit geldt ook als de inspecteur bij een controle relevante feiten constateert, maar daarvoor geen correctie toepast. Daaraan mag u het vertrouwen ontlenen dat de inspecteur het erbij laat zitten.

Waarom moet ik belastingrente betalen?

Wij brengen belastingrente in rekening als wij een aanslag niet op tijd kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u te laat aangifte hebt gedaan. Wij vergoeden belastingrente als wij bijvoorbeeld zonder reden te lang doen over het opleggen van een belastingaanslag.

Wat doet Belastingdienst Groningen?

Woont u in de gemeente Groningen? Dan krijgt u van ons de aanslag voor de waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking. De gemeenten en waterschappen bepalen de tarieven en regels voor de belastingtaken en blijven verantwoordelijk voor hoe ze het belastinggeld besteden.