Inhoudsopgave:

 1. Hoe is het huwelijk van de islam?
 2. Wat is de sharia wetgeving?
 3. Hoe oud moet je zijn om te trouwen islam?
 4. Waarom sharia?
 5. Wat zegt de islam over scheiden?
 6. Wat moet je zeggen als iemand gaat trouwen islam?
 7. Wat betekent het zegel der profeten?
 8. Wat staat in de soenna?
 9. Wat valt er onder Zina?
 10. Welke leeftijd mag je trouwen?
 11. Wat zijn de regels van moslims?
 12. Hoe oud is de sharia?
 13. Hoe geef je talaq?
 14. Wat zeg je tegen iemand die gaat trouwen?
 15. Wat moet je zeggen tegen iemand die gaat trouwen?
 16. Wat is Khatam islam?
 17. Wat betekent Khatim?
 18. Wat staat er in de soenna?
 19. Wat is het belang van Soenna?
 20. Wat zijn de grootste zonden in de islam?

Hoe is het huwelijk van de islam?

Voorwaarden van een islamitisch huwelijk Zowel bruid als bruidegom moeten met hun huwelijk instemmen. De wali (beschermer, meestal de vader) van de bruid moet met het huwelijk instemmen. Er moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn. Er moet een overeenkomst bestaan over de bruidsschat die de bruidegom aan zijn bruid ...

Wat is de sharia wetgeving?

Sharia (Arabisch: شريعة sjarī'a) is een Arabisch woord dat zoveel betekent als "de islamitische wet" of "de wet van God" en het betekent letterlijk 'weg naar de bron', ook: 'gebaande weg', 'wet' en 'rite'. Een Nederlandse term is islamitisch recht. De sharia lijkt in een aantal opzichten op de joodse halacha.

Hoe oud moet je zijn om te trouwen islam?

Zo wordt vaak als standpunt aangevoerd dat in de koran niets staat over een minimumleeftijd om te mogen trouwen. Volgens de koran trouwde Mohammed met Aïsja op zeer jonge leeftijd. Doordat Mohammed in een hoog aanzien staat als profeet is het moeilijk om het kindhuwelijk als problematisch te agenderen.

Waarom sharia?

Wil van God De sharia zijn de regels waar je je aan moet houden om te leven als een goede moslim. "Iedere moslim moet de wil van God volgen en die is allereerst te vinden in de Koran en de Hadith, in die laatste staan de uitspraken en gewoontes van de profeet Mohammed beschreven", zegt Laila al-Zwaini.

Wat zegt de islam over scheiden?

Het huwelijk is heilig, maar een scheiding is wél toegestaan (Arabisch: 'halal') en is dus niet 'haram''(Arabisch: zondig/verboden). De scheiding is een van de zaken die God verafschuwt, maar wel heeft toegestaan.

Wat moet je zeggen als iemand gaat trouwen islam?

Baaraka Allahoe laka, wa baaraka 3alayka wa djama3a baynakoemaa fie gayr. De betekenis is: Moge Allah jullie huwelijk zegenen en Zijn zegeningen aan jullie schenken en jullie samenbrengen in het goede.

Wat betekent het zegel der profeten?

Zegel van de Profeten (Arabisch خاتم النبيين Khatim-an-Nabiyyin) is een titel gegeven aan Mohammed in aya 40 van soera De Partijscharen van de Koran. Traditioneel interpreteren moslims deze aya in de zin dat Mohammed de laatste profeet en boodschapper was en die tot de gehele mensheid is gezonden.

Wat staat in de soenna?

De soenna in de islam is de manier van Mohammed zoals die gekend is via overleveringen over diens leven, de Hadith. Uit al wat Mohammed zei en deed tijdens zijn leven wordt de soenna afgeleid. De soenna is een van de vier bronnen van het islamitische recht.

Wat valt er onder Zina?

Zina betekent seksuele gemeenschap tussen een man en vrouw die niet getrouwd zijn. ... Daarom wordt zina streng gestraft in de islam zodat de overtreders gestraft worden en andere personen afgeschrikt worden om geen zina te plegen.

Welke leeftijd mag je trouwen?

Beide partners moeten minimaal 18 jaar zijn om in Nederland te kunnen trouwen. Is een huwelijk in het buitenland gesloten tussen minderjarige partners (kinderhuwelijk)? Dan wordt het huwelijk in Nederland pas erkend als beide partners minimaal 18 jaar zijn.

Wat zijn de regels van moslims?

De vijf zuilen zijn de volgende:
 • De geloofsbelijdenis (sjahada)
 • De rituele gebeden (salat of salah)
 • Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)
 • Het vasten tijdens ramadan (saum/sawm of siyam)
 • De pelgrimstocht naar Mekka (hadj)

Hoe oud is de sharia?

De sharia is de islamitische wet, of de 'wet van God' en werd ingevoerd in de 9e eeuw. De profeet Mohammed, werd geboren in het jaar 570 na Christus.

Hoe geef je talaq?

Eis van de vrouw De vrouw eist dat de man binnen twee weken na betekening van het arrest zijn medewerking verleent aan de ontbinding van hun religieuze huwelijk. Dit dient hij te doen door schriftelijk te verklaren dat hij van haar wenst te scheiden en daarbij ook driemaal de term 'talak' (ook wel: talaq) op te nemen.

Wat zeg je tegen iemand die gaat trouwen?

Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Ik hoop dat jullie een geweldige dag hebben gehad. Heel veel geluk! Geniet van deze stralende dag!

Wat moet je zeggen tegen iemand die gaat trouwen?

Een aantal voorbeeld felicitaties aan het bruidspaar
 • “Dat jullie geluk vandaag jullie zal verbinden voor de rest van het leven.”
 • “We hopen dat jullie lang net zo gelukkig zullen zijn als vandaag. ...
 • “Het grootste geluk zit in de kleine dingen, we wensen jullie als stel al het geluk in de alledaagse dingen.”

Wat is Khatam islam?

Khatam an-Nabiyyin ( Arabisch : خاتم النبين , geromaniseerd : khātam an-nabīyīn of 'khātim an-nabīyīn ), meestal vertaald als zegel van de profeten, is een titel die in de koran en door moslims wordt gebruikt om de islamitische profeet aan te duiden Mohammed als de laatste van de profeten die door God zijn gezonden .

Wat betekent Khatim?

Een khatib of chatib (Arabisch: خطيب) is binnen de islam iemand die voor de gezamenlijke vrijdagsalat en na de speciale salat van het Offerfeest en het Suikerfeest de khutbah houdt. ... De khatib groet de gelovigen na het bestijgen van de minbar en wendt zich tot de gelovigen.

Wat staat er in de soenna?

Het Arabische woord soenna (Arabisch: سنة, sunna; mv. سنن sunan) kan op twee manieren worden gebruikt. Het komt zowel voor als 'manier', maar ook als 'aanbevolen'.

Wat is het belang van Soenna?

[islam] De soenna (Arabisch: gewoonte) is een heilig boek binnen de Islam. Het bevat de zogenaamde Hadith-verzamelingen, waarin de herinneringen zijn vastgelegd aan de woorden en daden van de profeet Mohammed. Ze bevatten gezaghebbende voorschriften voor het doen en laten van de gelovigen.

Wat zijn de grootste zonden in de islam?

Islam
 • de ergste zonde: het dienen van andere goden of andere zaken (shirk) en het ongeloof in God (kufr), waarvoor geen vergeving zou bestaan. ...
 • de daarop volgende zonden zijn gericht tegen het leven, zoals moord en overspel.