Inhoudsopgave:

 1. Wat is de basisbeurs voor hbo?
 2. Heb ik recht op een basisbeurs?
 3. Wat houdt studiebeurs in?
 4. Hoe zag de basisbeurs eruit?
 5. Wat is basisbeurs mbo?
 6. Wat hield de basisbeurs in?
 7. Heb ik recht op een basisbeurs mbo?
 8. Waarom heb ik geen recht op aanvullende beurs?
 9. Wat moet je terugbetalen aan duo?
 10. Waarom krijg ik geen aanvullende beurs meer?
 11. Wat was vroeger de basisbeurs?
 12. Hoe werd de basisbeurs betaald?
 13. Is basisbeurs mbo een lening?
 14. Wat is de prestatiebeurs duo?
 15. Wat houdt het leenstelsel voor studenten in?
 16. Hoe lang recht op prestatiebeurs hbo?
 17. Heb ik recht op overbrugging DUO?
 18. Wie heeft recht op aanvullende beurs?
 19. Wat is de grens voor aanvullende beurs?
 20. Hoe kan ik mijn studieschuld aflossen?

Wat is de basisbeurs voor hbo?

De basisbeurs is in het studiejaar voor studenten in het hoger onderwijs afgeschaft. Nieuwe studenten krijgen sindsdien geen beurs meer van de overheid, maar kunnen een lening afsluiten.

Heb ik recht op een basisbeurs?

De basisbeurs is een onderdeel van de studiefinanciering die niet afhankelijk is van het inkomen van de ouders van de student. Iedereen die recht heeft op studiefinanciering heeft dus ook recht op een basisbeurs. De basisbeurs is voor uitwonende studenten hoger dan voor thuiswonende studenten.

Wat houdt studiebeurs in?

een bedrag aan geld die het mogelijk maakt om een studie te volgen.

Hoe zag de basisbeurs eruit?

De basisbeurs kreeg je voor de nominale duur van je opleiding, dit is de tijd die het kost waarbinnen je de opleiding normaal gesproken af kunt maken. Voor een hbo-bachelor is dat bijvoorbeeld 4 jaar. ... Voor een uitwonende student is de basisbeurs in 2015 €286,15, en voor een thuiswonende student €102,77.

Wat is basisbeurs mbo?

De basisbeurs is het bekendst: dit basisbedrag voor thuiswonende mbo-studenten is van augustus tot en met december 2021, €87,37 per maand. Je krijgt meer studiefinanciering als je niet meer thuis woont. De basisbeurs voor uitwonende mbo-studenten is €285,15 per maand.

Wat hield de basisbeurs in?

De basisbeurs is een niet meer voor nieuwe studenten geldende vergoeding in het onderwijs in Nederland. Het is een vorm van studiefinanciering. ... Voorheen kregen ouders van studerende kinderen een opslag op de kinderbijslag. Hierdoor waren studenten afhankelijk van hun ouders.

Heb ik recht op een basisbeurs mbo?

U heeft recht op studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.

Waarom heb ik geen recht op aanvullende beurs?

Je hebt alleen recht op de aanvullende beurs als het inkomen van je ouders niet te hoog is geweest. ... Is het inkomen boven een bepaalde grens, dan gaat DUO er van uit dat je ouders je financieel ondersteunen tijdens je studiejaren. Bij het aanvragen van je basisbeurs kun je direct een aanvullende beurs aanvragen.

Wat moet je terugbetalen aan duo?

Haalt u geen diploma voor minstens niveau 3? Dan moet u de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 12 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Deze maanden aanvullende beurs vallen niet onder de prestatiebeurs.

Waarom krijg ik geen aanvullende beurs meer?

Het is een gift. Als je binnen tien jaar een diploma haalt op het hbo of universiteit mag je het geld van de aanvullende beurs houden. Haal je dat diploma niet, dan moet je alles terugbetalen. ... De basisbeurs, de beurs voor iedere student, bestaat niet meer.

Wat was vroeger de basisbeurs?

Een belangrijke omslag kwam in 1986. Toen kregen alle voltijdstudenten een basisbeurs. Voor thuiswonende studenten was dat bijna 300 gulden per maand en voor uitwonende studenten zo'n 600 gulden. Omgerekend naar nu is dat ongeveer 240 euro en 475 euro.

Hoe werd de basisbeurs betaald?

De basisbeurs werd in 1986 ingevoerd. Voorheen kregen ouders van studerende kinderen een opslag op de kinderbijslag. ... In 1996 werd ten slotte de prestatiebeurs ingevoerd: wanneer de student binnen tien jaar een diploma haalt, wordt de beurs omgezet in een gift, anders blijft het een lening die moet worden terugbetaald.

Is basisbeurs mbo een lening?

U heeft recht op studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.

Wat is de prestatiebeurs duo?

Voor sommige opleidingen is uw studiefinanciering een 'prestatiebeurs'. Dan moet u eerst uw diploma halen. Pas daarna wordt de prestatiebeurs een gift. ... Als u mbo 3 of 4 doet, zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct een prestatiebeurs.

Wat houdt het leenstelsel voor studenten in?

Het leenstelsel is per 1 september 2015 ingegaan voor alle studenten die voor het eerst een bachelor- of masteropleiding gaan volgen binnen het hoger onderwijs. Studenten kunnen geld lenen tegen een relatief lage rente. ... De lening kan per maand worden aangevraagd, opgezegd of worden gewijzigd.

Hoe lang recht op prestatiebeurs hbo?

Voor een 4-jarige studie aan hbo of universiteit krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De basisbeurs en aanvullende beurs krijgt u alleen de eerste 4 jaar. Daarna kunt u nog 3 jaar lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de eerste 5 jaar.

Heb ik recht op overbrugging DUO?

Doet u voltijds voortgezet onderwijs of mbo en gaat u een nieuwe voltijds opleiding volgen? Dan kunt u ook geld krijgen in de maanden tussen uw oude en nieuwe opleiding. Ook als uw nieuwe opleiding een hbo- of universitaire opleiding is. Dit noemen we een 'overbrugging'.

Wie heeft recht op aanvullende beurs?

De aanvullende beurs is er voor studenten die een MBO opleiding volgen en 18 jaar of ouder zijn, een HBO of een universitaire studie volgen. Je hebt alleen recht op de aanvullende beurs als het inkomen van je ouders niet te hoog is geweest.

Wat is de grens voor aanvullende beurs?

De nieuwe inkomensgrens ligt rond de €46.000. Dit wil zeggen dat wanneer je ouders minder verdienen dan €46.000 je een aanvullende beurs krijgt. Als je ouders minder verdienen dan €30.000 krijg je zelfs de volledige aanvullende beurs.

Hoe kan ik mijn studieschuld aflossen?

Wat moet u doen?
 1. Log in op Mijn DUO.
 2. Ga naar 'Mijn Schulden' en kies voor 'Meer Betalen'.
 3. Klik op 'In een keer aflossen'.
 4. Betaal het bedrag via iDEAL.
 5. Als u de knop van iDEAL niet ziet, kunt u zelf het bedrag overmaken.