Inhoudsopgave:

 1. Hoeveel criminaliteit is er in Nederland?
 2. Hoeveel criminaliteit Marokkanen?
 3. Is er meer criminaliteit in Nederland?
 4. Wat is de meest voorkomende criminaliteit in Nederland?
 5. Hoeveel mensen hebben last van criminaliteit?
 6. Hoeveel jeugdcriminaliteit is er in Nederland 2020?
 7. Hoeveel Marokkanen strafblad?
 8. Hoeveel procent van de criminaliteit is allochtoon?
 9. Waarom is er zoveel criminaliteit in Nederland?
 10. Wat voor soort misdrijven worden het meest gepleegd?
 11. Welke soorten criminaliteit kent Nederland?
 12. Waar komt de meeste jeugdcriminaliteit voor?
 13. Welke vormen van jeugdcriminaliteit zijn er?
 14. Hoeveel procent van de 12 18 jarigen vertoont crimineel gedrag?
 15. Wie zijn de meeste criminelen?
 16. Hoeveel procent van de criminelen is man?
 17. Hoeveel procent van de mensen zijn crimineel?
 18. Wat zijn de oorzaken van crimineel gedrag?

Hoeveel criminaliteit is er in Nederland?

Jaren
Regio's Nederland  Onderwerp Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde misdrijven 
Misdrijven, totaal786 420
1 Vermogensmisdrijven457 825
11 Diefstal/verduistering en inbraak380 320
111 Diefstal en inbraak met geweld7 785

Hoeveel criminaliteit Marokkanen?

Maar liefst 15,3% van de jongvolwassen (18-24 jaar) mannen van Marokkaanse herkomst is in 2014 verdacht geweest van een misdrijf. Op hogere leeftijd neemt het verdachtencijfer onder deze groep snel af. ... - Niet-westerse migranten zijn behalve vaker verdachte ook vaker slachtoffer van criminaliteit.

Is er meer criminaliteit in Nederland?

Online criminaliteit toegenomen De politie registreerde in 2020, net als in de drie voorgaande jaren, een stijging van online criminaliteit zoals digitale vormen van valsheid in geschrifte, online oplichting en hacken. Samen namen deze vormen vergeleken met een jaar eerder met 54 procent toe.

Wat is de meest voorkomende criminaliteit in Nederland?

De meest voorkomende criminaliteit in Nederland is diefstal en inbraak, maar ook dit komt sinds 2010 minder vaak voor (een daling met 50,7 procent maar liefst). Computervredebreuk is het meest gestegen misdrijf. Dit is sinds 2010 gestegen met 939 procent.

Hoeveel mensen hebben last van criminaliteit?

De zware criminaliteit in Nederland lijkt nauwelijks last te hebben gehad van het coronavirus. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente misdaadcijfers over 2020 door de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. ... In de afgelopen 11 maanden zijn er in Nederland 730.435 geregistreerde misdrijven gepleegd.

Hoeveel jeugdcriminaliteit is er in Nederland 2020?

Per 1.000 12- tot 18-jarigen stonden in 2020 12,8 minderjarigen geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Een jaar eerder ging het om 14,8 per 1.000 minderjarigen. Deze jongeren zijn minstens één keer verdacht geweest van een misdrijf. Tien jaar eerder ging het om bijna 36 per 1.000 minderjarigen.

Hoeveel Marokkanen strafblad?

In 2010 stonden 107,5 jongeren met een Marokkaanse achtergrond per 1.000 geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Dat aantal is in 2020 gedaald naar 33,4 per 1.000 jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond. In 2020 staan 9,5 per 1.000 jongeren met een Nederlandse achtergrond geregistreerd als verdachte.

Hoeveel procent van de criminaliteit is allochtoon?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 2,4 procent van de Nederlanders met een migratieachtergrond wel eens verdacht is van een misdrijf. Bij inwoners met een Nederlandse achtergrond is dat maar 0,7 procent.

Waarom is er zoveel criminaliteit in Nederland?

Weer andere onderzoekers stellen dat de oorzaak van crimineel gedrag ligt aan het feit dat sommige mensen in heel moeilijke sociaal-economische posities verkeren. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld geen werk vinden en gaan uit stelen vanwege hun frustratie of de armoede.

Wat voor soort misdrijven worden het meest gepleegd?

In deze wet staat beschreven wat verkeersdelicten (misdrijf of overtreding) zijn. De meest voorkomende verkeersmisdrijven zijn rijden onder invloed en verlaten plaats ongeval.

Welke soorten criminaliteit kent Nederland?

Geweld, inbraak, diefstal en vernieling (exclusief cybercrime) 2)In 2018 heeft geen meting plaatsgevonden. In 2019 gaf 14 procent van de Nederlanders aan slachtoffer te zijn geweest van veelvoorkomende, traditionele criminaliteit.

Waar komt de meeste jeugdcriminaliteit voor?

Het aandeel verdachten onder jongeren verschilt per gemeente. Dit was het hoogst in de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Zandvoort (3,1 procent) en het laagst in de gemeenten Dinkelland en Mill en Sint Hubert (0,5 procent).

Welke vormen van jeugdcriminaliteit zijn er?

Jongeren plegen verschillende soorten delicten, zoals vernielingen en delicten tegen openbare orde, geweldsdelicten, vermogensdelicten en delicten volgens overige wetboeken ( Wegenverkeerswet, Opiumwet en Wet wapens en munitie). De delicten worden gewelddadiger en de daders relatief jonger.

Hoeveel procent van de 12 18 jarigen vertoont crimineel gedrag?

Het gaat dan om zelfgerapporteerde criminaliteit. Dit onderzoek wordt een keer in de vijf jaar uitgevoerd. Die cijfers liggen een stuk hoger. In 2020 zei ruim een derde (36,6 procent) van de 12- tot en met 17-jarigen dat ze zich in de voorafgaande twaalf maanden schuldig hebben gemaakt aan een of meerdere delicten.

Wie zijn de meeste criminelen?

De rangorde van de vier grote migrantengroepen is de afgelopen tien jaar gelijk gebleven. De Antilliaanse Nederlanders zijn het vaakst verdacht (6,0%), gevolgd door de Marokkaanse (5,3%), Surinaamse (4,1%) en Turkse Nederlanders (3,1%).

Hoeveel procent van de criminelen is man?

Veel meer mannen dan vrouwen waren verdachte van een misdrijf: 87% van de verdachten bestond uit mannen en 13% uit vrouwen. Bij mishandeling was 14% van de verdachten een vrouw, bij bedreiging en stalking was dat 10% en bij de seksuele misdrijven 3%.

Hoeveel procent van de mensen zijn crimineel?

Onder personen met een Nederlandse achtergrond daalde het aandeel dat slachtoffer werd van criminaliteit van 19 procent naar 16 procent; onder personen met een niet-westerse achtergrond daalde het aandeel van 24 procent naar 20 procent.

Wat zijn de oorzaken van crimineel gedrag?

Crimineel gedrag kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Vaak stapelen problemen zich op. Het gaat bijvoorbeeld thuis niet goed, er zijn geldproblemen, relatieproblemen of geweld. Tegelijkertijd gaat het op school misschien niet lekker en heb je problemen met je docenten (we noemen dit ook wel gedragsproblemen).