Inhoudsopgave:

 1. Wat als je persoonlijk failliet wordt verklaard?
 2. Wie kan er failliet worden verklaard?
 3. Hoe kan je een bedrijf failliet laten verklaren?
 4. Kan een natuurlijk persoon failliet verklaard worden?
 5. Kan een Vof failliet worden verklaard?
 6. Waar vind ik informatie over faillissementen?
 7. Hoe kan je failliet verklaard worden?
 8. Welke soort schuldenaren kunnen failliet verklaard worden?
 9. Wat gebeurt er als een Vof failliet gaat?
 10. Waar worden faillissementen gepubliceerd?
 11. Wat zijn de consequenties als men failliet wordt verklaard doordat men ernstig in de financiële problemen zit?
 12. Wat gebeurd er als een eenmanszaak failliet gaat?
 13. Hoeveel faillissementen?
 14. Waar kan ik zien of er iemand in de schuldsanering zit?
 15. Wat zijn de gevolgen van de faillietverklaring?
 16. Wat doen als je failliet gaat?
 17. Hoeveel horeca faillissementen?
 18. Wat mag je niet als je in de schuldsanering zit?
 19. Wat gebeurt er als een bvba failliet gaat?

Wat als je persoonlijk failliet wordt verklaard?

Indien u persoonlijk failliet verklaard werd (dus als natuurlijke persoon) voorziet de wet in de mogelijkheid van “kwijtschelding”. Dit wil zeggen dat u de schulden die overblijven na de vereffening van het faillissement niet meer zal moeten betalen.

Wie kan er failliet worden verklaard?

Wie kunnen failliet worden verklaard? Dit kan een prive persoon zijn, denk daarbij aan een eenmanszaak, Vennootschap onder Firma of een maatschap. Daarnaast kan een onderneming in de vorm van een rechtspersoon failliet worden verklaard zoals een BV of NV.

Hoe kan je een bedrijf failliet laten verklaren?

Wanneer wordt een bedrijf failliet verklaard? Kort gezegd wordt je bedrijf door de rechtbank failliet verklaard als je jou schulden niet meer kunt betalen. Vaak wordt het failliet verklaren aangevraagd door een van de schuldeisers. Het kan ook zo zijn dat het Openbaar Ministerie dit aanvraagt.

Kan een natuurlijk persoon failliet verklaard worden?

Bij faillissementen denkt men al gauw aan een rechtspersoon die failliet is. Een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap of een stichting bijvoorbeeld. Maar ook natuurlijke personen, 'mensen van vlees en bloed', kunnen failliet gaan.

Kan een Vof failliet worden verklaard?

Een VOF heeft in het rechtsverkeer geen rechtspersoonlijkheid (zoals een natuurlijk persoon of een BV), maar kan bijvoorbeeld wel in een procedure optreden of failliet worden verklaard. ... Volgens de Hoge Raad brengt het faillissement van de VOF niet langer automatisch het faillissement van de vennoten met zich mee.

Waar vind ik informatie over faillissementen?

Wilt u weten of een bedrijf failliet is? Dat kunt u opzoeken in het Centraal Insolventieregister (CIR). Dat is een openbaar register van rechtbanken....De gegevens gaan over:
 • faillissementen;
 • uitstel (surseance) van betaling;
 • wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Hoe kan je failliet verklaard worden?

Als u uw schulden niet meer kunt betalen, kan de rechtbank u failliet verklaren. Dat kan op verzoek van uw schuldeisers, maar ook op uw eigen verzoek. Een faillissement betekent dat de rechtbank vaststelt dat u uw schulden niet meer betaalt. ... De rechtbank benoemt een curator die het faillissement zal afwikkelen.

Welke soort schuldenaren kunnen failliet verklaard worden?

Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen failliet worden verklaard. Na de uitspraak van het faillissement wordt beslag gelegd op het vermogen van de schuldenaar. Vervolgens stelt de rechtbank een curator aan. In de regel is de curator een advocaat.

Wat gebeurt er als een Vof failliet gaat?

Als een Vof failliet wordt verklaard zijn daardoor alle vennoten failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, valt ook hun privé-vermogen in het faillissement. ... De stille vennoten en geldschieters met vermogen blijven buiten het faillissement, alleen het bedrag dat zij in de CV hebben gestoken loopt risico.

Waar worden faillissementen gepubliceerd?

De rechtbanken publiceren dagelijks alle door de Faillissementswet voorgeschreven bekendmakingen in de Staatscourant over: faillissementen. surseances van betaling. schuldsaneringen van natuurlijke personen.

Wat zijn de consequenties als men failliet wordt verklaard doordat men ernstig in de financiële problemen zit?

Door deze uitspraak heeft u het recht verloren om over uw bezittingen, bijvoorbeeld geld of goederen, te beschikken. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen goederen mag verkopen zonder dat de curator dat weet, maar bijvoorbeeld ook dat u niet meer het geld op uw spaarrekening kunt uitgeven.

Wat gebeurd er als een eenmanszaak failliet gaat?

Eenmanszaak failliet In het geval van een eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk voor jouw schulden en word je persoonlijk failliet verklaard. Niet alleen jouw bedrijfsbezittingen kunnen dan worden gevorderd door de curator en de schuldeisers, maar ook jouw privébezittingen ben je in principe kwijt.

Hoeveel faillissementen?

Het aantal faillissementen in 2021 is tot nu toe historisch laag: in juli werden slechts 150 bedrijven en individuen failliet verklaard. In juli 2020 spraken rechters nog 279 faillissementen uit.

Waar kan ik zien of er iemand in de schuldsanering zit?

In het Centraal Insolventie Register (CIR) staan gegevens van faillissementen, surséances (uitstel) van betaling en de Wsnp. De Raad voor de Rechtspraak beheert dit register. Op de website van het CIR kunt u zoeken of iemand is toegelaten in de Wsnp.

Wat zijn de gevolgen van de faillietverklaring?

Door het faillissement verliest u de zeggenschap over uw bedrijf. In de praktijk komt dat erop neer dat u nog maar weinig kunt doen zonder toestemming van de curator. De curator bepaalt of u door mag gaan met werken en welk werk u nog mag uitvoeren.

Wat doen als je failliet gaat?

De ondernemingsrechtbank spreekt het faillissement uit. Daarna stelt de rechtbank een curator en een rechter-commissaris aan. De curator zal daarna, onder toezicht van de rechter-commissaris, de resterende goederen van de onderneming verkopen, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Hoeveel horeca faillissementen?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 12 procent meer horecazaken hun activiteiten om allerlei redenen staakten dan in 2019. Het aantal faillissementen in de horeca steeg met 39 procent.

Wat mag je niet als je in de schuldsanering zit?

Tijdens de Wsnp moet u maandelijks rondkomen van uw 'vrij te laten bedrag' (vtlb). Het vrij te laten bedrag besteedt u aan uw vaste lasten (zoals huur, gas, licht en elektra) en uw levensonderhoud (boodschappen en persoonlijke verzorging).

Wat gebeurt er als een bvba failliet gaat?

Vanaf vonnis van faillietverklaring, waarbij een curator aangesteld wordt, verliest u de beschikking en het beheer over uw goederen en uw vermogen, u kan vanaf dan geen goederen meer verkopen of aankopen. ... Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter.