Inhoudsopgave:

  1. Wat is een medisch tuchtcollege?
  2. Hoe werkt een tuchtcollege?
  3. Wat is een tuchtzaak?
  4. Welke uitspraken kan de tuchtrechter opleggen?
  5. Wat is tuchtrechtelijke aansprakelijkheid?
  6. Wat houdt het tuchtrecht in?
  7. Wie kan een tuchtklacht indienen?

Wat is een medisch tuchtcollege?

Een tuchtcollege voor de gezondheidszorg oordeelt op basis van de klacht of de aangeklaagde zorgverlener zijn werk zorgvuldig heeft gedaan. Het tuchtcollege toetst of de aangeklaagde zorgverlener heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij behoort te leveren aan zijn patiënt (of diens familie).

Hoe werkt een tuchtcollege?

Het regionaal tuchtcollege beoordeelt of de zorgverlener zich heeft gehouden aan zijn beroepsnormen. ... Als een zorgverlener zich niet aan zijn beroepsnormen heeft gehouden, verklaart het tuchtcollege de klacht gegrond. Het kan dan een maatregel opleggen.

Wat is een tuchtzaak?

Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden.

Welke uitspraken kan de tuchtrechter opleggen?

Als het tuchtcollege oordeelt dat de zorgverlener niet zorgvuldig heeft gehandeld, verklaart het tuchtcollege de klacht gegrond en kan het de aangeklaagde zorgverlener de volgende maatregelen opleggen: waarschuwing; berisping; geldboete (maximaal € 4500,-);

Wat is tuchtrechtelijke aansprakelijkheid?

De specifieke kenmerken van een tuchtrechtelijke procedure zorgen ervoor dat niet zomaar civielrechtelijke aansprakelijkheid vaststaat in het geval een tuchtrechter heeft geoordeeld dat in strijd is gehandeld met voor het betreffende beroep geldende regels.

Wat houdt het tuchtrecht in?

Tuchtrecht is in Nederland en België dat deel van het publieke recht dat aan de overheid de bevoegdheid geeft personen, die tot een bepaalde beroepsgroep behoren (bijvoorbeeld advocaten, notarissen, accountants, medici en bankiers) een bepaald nadeel toe te brengen ter bevordering van een behoorlijke vervulling van hun ...

Wie kan een tuchtklacht indienen?

geen patiënt bent, maar vindt dat een zorgverlener iets verkeerd tegen ú heeft gedaan; nabestaande bent; ouder van een minderjarige (