Inhoudsopgave:

 1. Hoe kun je het beste ontslag nemen?
 2. Wat moet je zeggen als je ontslag neemt?
 3. Is het erg om ontslag te nemen?
 4. Hoe kan je als jobstudent ontslag nemen?
 5. Hoe zeg je dat je niet meer komt werken?
 6. Wat betekent per direct ontslag?
 7. Hoe neem je ontslag bij Randstad?
 8. Kun je per mail ontslag nemen?
 9. Kan een student zijn overeenkomst met zijn werkgever verbreken?
 10. Is een contract verplicht als jobstudent?
 11. Hoe zeggen dat je stopt?
 12. Kun je zomaar op staande voet ontslagen worden?
 13. Hoe moet je je ontslag indienen?
 14. Heb ik recht op WW bij ontslag?
 15. Heb je recht op een uitkering als je ontslagen wordt?

Hoe kun je het beste ontslag nemen?

Geef uw ontslag schriftelijk door aan uw werkgever via een e-mail of ontslagbrief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontslag nemen. Noem hierin de datum van opzegging en de datum waarop u uit dienst wilt.

Wat moet je zeggen als je ontslag neemt?

Een brief geeft je wel meer tijd om jezelf voor te bereiden op wat je wilt zeggen. Benadruk ook hier de positieve kanten van je huidige vaan. Vermeld in een ontslagbrief je naam, de datum en de persoon aan wie de brief is geadresseerd, de mededeling dat je ontslag gaat nemen en vanaf wanneer dat ingaat.

Is het erg om ontslag te nemen?

“Het indienen van je ontslag creëert vaak een wat ongemakkelijke situatie, zowel voor jouzelf als voor je manager. Maar een goede relatie met je ex-collega's kan erg waardevol zijn in de toekomst. Als je in dezelfde branche blijft werken dan zul je merken dat de wereld vaak kleiner is dan je denkt.

Hoe kan je als jobstudent ontslag nemen?

Je kan dit doen door een brief te schrijven waarin je zegt ontslag te willen nemen, en deze door de werkgever te laten onderteken, of door hem aangetekend te versturen. Op die manier heb je ook een duidelijke einddatum van het contract en kan de werkgever die niet betwisten wanneer hij/zij jou moet uitbetalen.

Hoe zeg je dat je niet meer komt werken?

Je kunt iets zeggen als:
 • "Ik heb een tijd lang nagedacht over mijn opties hier, en ik heb besloten dat het tijd is om ergens anders heen te gaan. ...
 • OF... "Ik moet u laten weten dat mij een baan is aangeboden bij een ander bedrijf.

Wat betekent per direct ontslag?

Bij een geldige reden voor ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. De werkgever hoeft hiervoor niet eerst naar de kantonrechter. Het ontslag wordt niet vooraf getoetst en de werkgever hoeft niet na te gaan of herplaatsing binnen het bedrijf mogelijk is.

Hoe neem je ontslag bij Randstad?

Zeg je contract altijd schriftelijk op, maar doe dat pas nadat je met je leidinggevende hebt gepraat: Als je weggaat op een vervelende manier kun je ook alleen schriftelijk ontslag nemen, maar doe dat alleen als het echt niet anders kan. In alle andere gevallen is het beter om eerst met je leidinggevende te praten.

Kun je per mail ontslag nemen?

Opzeggen mag in principe op elke manier, ook mondeling of per e-mail. Het kan zijn dat er bij CAO of in de arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt. ... Het is dus niet verstandig om op te zeggen per mail. Net zo goed als mondeling ontslag nemen niet verstandig is.

Kan een student zijn overeenkomst met zijn werkgever verbreken?

Ja, dat kan hij. Als je werkgever na de proefperiode de overeenkomst wil verbreken, moet hij wel een opzeggingstermijn respecteren. Die termijn is afhankelijk van de duur van de overeenkomst. ... Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet de werkgever een termijn van 7 dagen in acht nemen.

Is een contract verplicht als jobstudent?

Een werkgever is verplicht om een student een studentenovereenkomst aan te bieden als de periode van tewerkstelling minder dan 1 jaar bedraagt. Voor contracten van langere periodes mag de werkgever een gewone arbeidsovereenkomst aanbieden.

Hoe zeggen dat je stopt?

 • Denk eerst twee keer na. Dien nooit in een opwelling je ontslag in, zeker niet in deze economisch onzekere tijden. ...
 • Stel het gesprek niet uit. Ben je voor de volle 100% overtuigd van je beslissing? ...
 • Maak een afspraak. ...
 • Wees niet te negatief. ...
 • Vergeet je ontslagbrief niet.

Kun je zomaar op staande voet ontslagen worden?

Uw werkgever mag u alleen op staande voet ontslaan als hij hiervoor een geldige reden heeft. Deze reden moet hij u direct vertellen. Bij een geldige reden voor ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. De werkgever hoeft hiervoor niet eerst naar de kantonrechter.

Hoe moet je je ontslag indienen?

Welke informatie moet je vermelden in je ontslagbrief?
 1. Je volledige naam en adres.
 2. De volledige naam en het adres van het bedrijf.
 3. De datum waarop je de brief afgeeft of verstuurt.
 4. De duur van de opzegtermijn.
 5. Je vermeldt duidelijk dat je de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.
 6. Je handtekening.

Heb ik recht op WW bij ontslag?

Om een WW-uitkering bij ontslag te ontvangen, mag je niet verwijtbaar werkloos zijn. Je bent verwijtbaar werkloos als je zelf ontslag neemt zonder zwaarwegende reden of als je zelf schuld hebt aan het ontslag (ontslag op staande voet).

Heb je recht op een uitkering als je ontslagen wordt?

Ontslag. Als uw werkgever u wilt ontslaan, dan komt er veel op u af. ... Meestal heeft u na uw ontslag recht op een WW-uitkering. U krijgt meestal geen WW als u zelf ontslag neemt, als het ontslag uw eigen schuld was of als u akkoord bent gegaan met uw ontslag terwijl u ziek bent.