Inhoudsopgave:

 1. Wat is een klacht zorg?
 2. Hoe om te gaan met klachten in de zorg?
 3. Waarom kan een zorgvrager een klacht indienen?
 4. Kun je geluidsoverlast anoniem melden?
 5. Wat gebeurt er als je een klacht indient?
 6. Wie mag een klacht indienen?
 7. Hoe omgaan met klachten horeca?
 8. Wat doen bij een klacht?
 9. Wat mag een zorgvrager met een klacht van de zorginstelling verwachten?
 10. Wie kan er een klacht indienen bij de tuchtrechter?
 11. Hoe anoniem zwartwerk aangeven?
 12. Hoe meld ik geluidsoverlast?
 13. Kan ik de politie bellen voor geluidsoverlast?
 14. Hoe kan ik klacht indienen?
 15. Hoe lang blijft een melding bij de politie staan?
 16. Wie kan een klacht indienen bij het tuchtcollege?
 17. Wat doe je als een klacht niet terecht is?
 18. Wat is een goede klachtenprocedure?

Wat is een klacht zorg?

Bij de geschillencommissie zorg kunt u een officiële klacht indienen wanneer u het niet eens bent met uitspraak van de klachtencommissie van de desbetreffende zorgverlener. Bijvoorbeeld wanneer: De zorgverlener of zorginstelling de medische aansprakelijkheid niet erkent.

Hoe om te gaan met klachten in de zorg?

U meldt uw klacht bij de klachtencommissie. Allereerst kunt u uw onvrede natuurlijk bespreken met de betreffende medewerker of leidinggevende van De Zorgcirkel. Vaak kunt u samen al tot een oplossing komen.

Waarom kan een zorgvrager een klacht indienen?

Een klacht over een zorgverlener kan ontstaan door verschillende oorzaken. ... U voelt zich niet serieus genomen door uw zorgverlener. Uw zorgverlener weigert een behandeling of ingreep bij u te doen. U bent onbeleefd behandeld of bejegend door uw zorgverlener.

Kun je geluidsoverlast anoniem melden?

Geluidsoverlast melden bij politie Kun je met de veroorzakers van de overlast geen oplossing vinden, dan kun je de politie inschakelen (). Dit kan ook anoniem. De politie zal nagaan of iedereen de wettelijke geluidsnormen naleeft.

Wat gebeurt er als je een klacht indient?

Nadat u klacht heeft ingediend, start het parket met een strafonderzoek. Het parket kan dan verschillende voorstellen formuleren: Het kan aan de dader een minnelijke schikking voorstellen. Dit kan alleen als de dader toegeeft dat hij aansprakelijk is voor uw schade en minstens een deel van de schade is vergoed.

Wie mag een klacht indienen?

Bij wie kunt klagen? Als u vindt dat u niet correct bent behandeld door (een medewerker van) een gerecht kunt u daarover een klacht indienen bij het bestuur van dat gerecht. Het gerechtsbestuur is het hoogste orgaan binnen het gerecht en bevoegd om op uw klacht te beslissen.

Hoe omgaan met klachten horeca?

10 tips voor omgaan met klachten in de horeca
 1. Communicatie. Een klacht is eigenlijk niets anders dan een verwachting die niet is uitgekomen. ...
 2. Wees blij met de klacht. ...
 3. Onderzoek. ...
 4. Oplossingsvraag. ...
 5. Bedank voor de klacht. ...
 6. Van vijand naar vriend. ...
 7. Klacht over klachtafhandeling. ...
 8. Eén keer je excuses aanbieden.

Wat doen bij een klacht?

6 tips voor het omgaan met klachten van klanten
 1. Niet de aard van de klacht, maar het gevoel telt. Een klacht neem je serieus. ...
 2. Sorry zeggen helpt. ...
 3. Biedt een oplossing; concreet. ...
 4. Het waarom van de fout doet de klacht niet verdwijnen. ...
 5. Doe wat je zegt, laat zien wat je doet. ...
 6. De warme douche. ...
 7. 4 tips voor de ideale sales pitch.

Wat mag een zorgvrager met een klacht van de zorginstelling verwachten?

Waar u het beste uw klacht kunt indienen, hangt af van wat u wilt bereiken. Vraag u daarom eerst af wat uw doel is, bijvoorbeeld: excuses, erkenning, verbetering van de kwaliteit, herstel van de behandeling of een maatregel tegen uw zorgverlener.

Wie kan er een klacht indienen bij de tuchtrechter?

U kunt alleen klagen over zorgverleners die onder het tuchtrecht vallen....U kunt alleen een klacht bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg indienen over uw:
 • arts;
 • tandarts;
 • apotheker;
 • gezondheidszorgpsycholoog;
 • psychotherapeut;
 • fysiotherapeut;
 • verloskundige;
 • verpleegkundige.

Hoe anoniem zwartwerk aangeven?

Identiteit melder De eigenlijke melding via het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie kan niet anoniem gebeuren. Als u een mogelijk geval van sociale fraude meldt, moet u uw naam, voornaam, rijksregisternummer en e-mailadres ingeven. Als onderneming moet u uw ondernemingsnummer en e-mailadres opgeven.

Hoe meld ik geluidsoverlast?

Als uw buren voor overlast zorgen, zoals geluidsoverlast, probeer dan eerst samen afspraken te maken. Helpt dat niet, dan kunt u melding maken bij uw verhuurder, gemeente, de Vereniging van Eigenaren (VVE) of bij toezichthouders....Dan kunt u melding maken bij:
 1. de gemeente;
 2. de politie;
 3. een buurtbemiddelaar.

Kan ik de politie bellen voor geluidsoverlast?

Overlast in uw buurt kunt u melden via het landelijke meldnummer van de politie: . U kunt ook een melding doen bij uw wijkagent. Of gebruik het bijgaande formulier. Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, kunnen er conflicten of ruzies ontstaan.

Hoe kan ik klacht indienen?

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan kunt u het best klacht indienen bij een politiedienst. Dat kan bij de politiedienst van uw eigen gemeente, maar ook in de gemeente waar het misdrijf gepleegd werd. Een politieambtenaar zal uw klacht noteren in een proces-verbaal.

Hoe lang blijft een melding bij de politie staan?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Wie kan een klacht indienen bij het tuchtcollege?

U kunt naar een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg als uw arts bijvoorbeeld een verkeerde of te late diagnose heeft gesteld. Het college behandelt klachten over zorgverleners die bij het uitoefenen van hun functie in gebreke zijn gebleven. U kunt alleen klagen over zorgverleners die onder het tuchtrecht vallen.

Wat doe je als een klacht niet terecht is?

Oplossing zoeken met bedrijf U kunt het bedrijf schriftelijk laten weten dat u niet tevreden bent. U geeft dan ook meteen aan wat volgens u een goede oplossing is voor het probleem. Op de website van ConsuWijzer vindt u voorbeeldbrieven om uw klacht in te dienen.

Wat is een goede klachtenprocedure?

Zorg dus dat je in je basishouding en – communicatie uitstraalt dat je blij bent dat de klant deze klacht uit. Wat denk je van zinnen als: “Goed dat u het meldt…” of “ Fijn dat u het zegt…” Met als resultaat: we leren als organisatie, we krijgen een betere klantrelatie en behouden klanten.