Inhoudsopgave:

 1. Waar kan ik middel X kopen?
 2. Wat is middel X?
 3. Wat zit er in Middel X?
 4. Hoeveel natriumazide nodig?
 5. Hoe kom je in aanmerking voor euthanasie?
 6. Wat is naam Zelfmoordpoeder?
 7. Wat doet natriumazide?
 8. Wat zit er in euthanasie injectie?
 9. Hoe werkt de pil van Drion?
 10. Heb ik recht op euthanasie?
 11. Welke arts mag euthanasie uitvoeren?
 12. Waar wordt natriumazide voor gebruikt?
 13. Wat wordt er gebruikt bij euthanasie?
 14. Hoeveel tijd tussen SCEN arts en euthanasie?
 15. Waar kan ik de pil van Drion krijgen?
 16. Wie komt er in aanmerking voor euthanasie?

Waar kan ik middel X kopen?

Hoe werkt het? Middel X is alleen verkrijgbaar voor mensen die al langer dan een half jaar lid zijn van de Coöperatie Laatste Wil. Na bestelling machtigt het CLW-lid iemand van een collectieve inkoopgroep om het middel X te bestellen. Deze persoon is de enige die weet wat middel X is, samen met het bestuur van CLW.

Wat is middel X?

Middel X wordt ook wel zelfmoordpoeder of zelfdodingspoeder genoemd. In juli 2021 werd bekend dat een 28-jarige vrouw kort na inname van middel X spijt kreeg en 112 belde.

Wat zit er in Middel X?

Middel X en de CLW Wat me tijdens het lezen wel opviel was dat bij de beschrijving van 'middel X' (of: 'het zelfmoordpoeder') niet één maar steeds twee stoffen werden genoemd: natriumnitriet en natriumazide.

Hoeveel natriumazide nodig?

Volgens de National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) “Recommended Exposure Limits” is de exposure limiet voor natriumazide 0.3 mg/m3. Toxische effecten kunnen al ontstaan bij een orale dosering van 0.5 mg/kg en zijn gecorreleerd met de ingenomen dosis.

Hoe kom je in aanmerking voor euthanasie?

Euthanasie mag alleen als de patiënt dit zelf wil. De patiënt moet zelf om euthanasie vragen. Of een document hebben waarin de euthanasiewens duidelijk staat opgeschreven. Ook moet de vraag en de situatie van de patiënt voldoen aan de 6 eisen van de euthanasiewet.

Wat is naam Zelfmoordpoeder?

Drie jaar geleden ontstond er veel commotie rond het zelfmoordpoeder nadat de 19-jarige Ximena uit Uden het middel op internet bestelde en gebruikte om uit het leven te stappen. Middel X wordt het poeder ook wel genoemd.

Wat doet natriumazide?

Natriumazide remt de oxidatieve fosforylering door onomkeerbaar te binden aan de heem co-factor van het cytochroom-c-oxidase eiwitcompex, op vergelijkbare wijze als cyanide. De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen.

Wat zit er in euthanasie injectie?

De euthanasie bestaat uit 2 injecties. De eeste is een injectie met een slaapmiddel, de 2e met een spierverslapper. De patiënt verliest heel snel het bewustzijn (binnen 30 seconden is niet ongebruikelijk) door het slaapmiddel en houdt soms zelfs al op met ademen.

Hoe werkt de pil van Drion?

De pil van Drion is een door de Nederlandse rechtsgeleerde Huib Drion in 1991 voorgestelde hypothetische pil waarmee een (hoog)bejaarde die 'klaar is met leven' op humane wijze een einde aan zijn of haar leven zou kunnen maken op een zelfgekozen tijdstip.

Heb ik recht op euthanasie?

Volgens de wet heeft niemand recht op euthanasie. Een arts mag dus ook een vraag om euthanasie weigeren. ... Hier kunnen mensen naartoe met een euthanasieverzoek als de eigen (huis)arts het verzoek niet kan of wil uitvoeren. Het verzoek van de patiënt moet wel voldoen aan alle zorgvuldigheidseisen.

Welke arts mag euthanasie uitvoeren?

Als waarnemend arts mag u euthanasie uitvoeren. Wel is behoedzaamheid geboden. Om tot een zorgvuldige afweging te kunnen komen, moet u zelf een beeld vormen van de situatie van de patiënt. Het volstaat niet om het oordeel van de eigen arts van de patiënt als vaststaand gegeven over te nemen.

Waar wordt natriumazide voor gebruikt?

Natriumazide wordt gebruikt in ziekenhuizen en laboratoria als biocide. In het laboratorium wordt natriumazide ingezet om benzylazide te bereiden, uitgaande van benzylbromide.

Wat wordt er gebruikt bij euthanasie?

Daartoe krijgt de patiënt een slaapmiddel (coma-inductor) toegediend via een infuusnaaldje. Dit slaapmiddel is thiopental of propofol. De patiënt krijgt bewust een grote overdosis, om er zeker van te zijn dat de patiënt niets meer ervaart.

Hoeveel tijd tussen SCEN arts en euthanasie?

Vaak minstens enkele dagen. Soms is die tijd er niet en is de keuze voor palliatieve sedatie soms beter dan wachten op euthanasie. Als een patiënt in aanmerking komt voor palliatieve sedatie maar tevens een euthanasiewens heeft, staat dit het tegemoet komen aan de euthanasiewens niet in de weg.

Waar kan ik de pil van Drion krijgen?

Dat mag alleen door artsen en apothekers verstrekt worden. Het poeder komt in een kluisje dat alleen met een code of vingerafdruk te openen is.

Wie komt er in aanmerking voor euthanasie?

Euthanasie kan alleen als de patiënt er zelf om vraagt. Dat is bij kinderen anders. Is een kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moeten de ouders of voogd ook toestemming geven. Is een kind tussen de 16 en 18 jaar, kunnen zelf beslissen over euthanasie.