Inhoudsopgave:

 1. Waar staat het COA voor?
 2. Waar vind ik mijn COA?
 3. Hoeveel medewerkers heeft het COA?
 4. Wat is het AZC?
 5. Is het COA een overheidsinstelling?
 6. Wat is een COA pas?
 7. Waar vind ik de cao van mijn bedrijf?
 8. Hoeveel asielzoekers in COA?
 9. Welke azc zijn er?
 10. Wat is de hoofdtaak van het COA?
 11. Wat is een COA nummer?
 12. Wat kost een Statushouder?
 13. Waar hebben statushouders recht op?
 14. Wie wonen er in een azc?
 15. Wat voor cao's zijn er?
 16. Heeft iedereen een cao?

Waar staat het COA voor?

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Waar vind ik mijn COA?

Als u uw cao wilt nalezen, dan is de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van belang. Het bevat alle cao's in Nederland. Ook kunt u bij uw vakorganisatie terecht voor informatie over de betreffende cao.

Hoeveel medewerkers heeft het COA?

2000. Cijfers: Het COA beschikt over 94 azc's en er verblijven ruim 78.000 bewoners. In dienst zijn 3.413 medewerkers (2.944 fte).

Wat is het AZC?

Een asielzoekerscentrum is een plaats waar vluchtelingen verblijven totdat over hun asielaanvraag een beslissing is genomen. Op de website van het COA staat uitgebreide informatie over wat het wonen in een AZC inhoudt.

Is het COA een overheidsinstelling?

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in die hoedanigheid zelfstandig een overheidstaak uit; de staatssecretaris van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk. ... Het COA is in 1994 ingesteld bij de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Wat is een COA pas?

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning passende woonruimte aanbieden.

Waar vind ik de cao van mijn bedrijf?

Heb je geen idee welke cao voor jouw onderneming geldt of twijfel je? Neem dan contact op met je werkgevers- of brancheorganisatie. Zij weten precies welke cao van toepassing is.

Hoeveel asielzoekers in COA?

Ook nareizende familieleden die zijn ingestroomd via COA-opvang worden meegeteld. In 2014 zijn er 27 duizend asielzoekers via COA- opvanglocaties naar Nederland gekomen, in 2015 54 duizend, in 2016 31 duizend, in 2017 36 duizend, in 2018 30 duizend en in de eerste helft van 2019 14 duizend.

Welke azc zijn er?

Er zijn - verspreid over het land - ruim 60 azc's. In sommige gemeenten hebben we verschillende opvanglocaties.

Wat is de hoofdtaak van het COA?

hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. opvanglocaties verwerven en beheren. de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en. asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen.

Wat is een COA nummer?

Asielzoekers bezitten een V-nummer en een COA-zorgnummer. Het V-nummer is ter identificatie; het COA-nummer is voor de zorg. De normale procedure verloopt als volgt: Na identificatie door de IND in de aanmeldunit volgt registratie en toekenning van een V-nummer (bestaat uit 10 cijfers) aan de asielzoeker.

Wat kost een Statushouder?

Kosten individuele asielzoeker De kosten van het COA voor het opvangen van asielzoekers in een AZC zijn gemiddeld ongeveer € 27.900 per persoon per jaar.

Waar hebben statushouders recht op?

Statushouders hebben recht op een woning. Dat kan een zelfstandige woning zijn of een huis dat gedeeld moet worden met meerdere mensen. Vluchtelingen mogen niet zelf bepalen waar ze gaan wonen. Het COA bepaalt in welke gemeente de vergunninghouder moet gaan wonen.

Wie wonen er in een azc?

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een azc. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de IND, het COA, DT&V en VluchtelingenWerk. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma's of vrijwilligerswerk op de locatie.

Wat voor cao's zijn er?

Er bestaan 2 soorten cao's:
 • Bedrijfstak-cao. Dit is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. ...
 • Ondernemings-cao. Deze collectieve afspraak geldt binnen een bedrijf.

Heeft iedereen een cao?

Niet iedereen valt onder een cao. ... Je werkgever heeft een bedrijf met een ondernemings-cao. Je werkgever is lid van een werkgeversorganisatie met een bedrijfstak-cao. Je werkt in een sector met een bedrijfstak-cao met een Algemeen Verbindendverklaring (AVV).