Inhoudsopgave:

 1. Wie is de oprichter van D66?
 2. Waar staat de Partij voor de Vrijheid voor?
 3. Waar staat de partij VVD voor?
 4. Waaruit is D66 ontstaan?
 5. Hoe is de D66 ontstaan?
 6. Wat zegt de PVV over de zorg?
 7. Wat is een programmapunt?
 8. Is VVD rechts?
 9. Wie was voor Femke Halsema fractievoorzitter van GroenLinks?
 10. Waar komt de naam van CDA vandaan?
 11. Waar komt de naam PVDA vandaan?
 12. Wat zeggen partijen over de zorg?

Wie is de oprichter van D66?

14 oktober 1966 Democraten 66/Opgericht

Waar staat de Partij voor de Vrijheid voor?

Politiek De Partij voor de Vrijheid (afgekort: PVV) is een Nederlandse politieke partij en heeft een nationalistische signatuur.

Waar staat de partij VVD voor?

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (afgekort: VVD) is een Nederlandse politieke partij die een liberale signatuur heeft.

Waaruit is D66 ontstaan?

D'66 is ontstaan in januari 1966 met een initiatief van Hans Gruijters tijdens een bijeenkomst over politieke vernieuwing in Hotel Polen te Amsterdam. Die vergadering stond onder leiding van Jan van Someren, voorzitter van de VVD Amsterdam.

Hoe is de D66 ontstaan?

14 oktober 1966 Democraten 66/Opgericht

Wat zegt de PVV over de zorg?

Zorg is topprioriteit, ouderen centraal De PVV stelt dat de zorg een nationale topprioriteit moet worden. Er moet veel meer aandacht komen voor de mensen aan het bed. Ook wil de partij investeren in tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken en aangepaste woningen.

Wat is een programmapunt?

Een partijprogramma is een document van een politieke partij, waarin deze haar standpunten en plannen bekendmaakt. Een partijprogramma dat met het oog op bepaalde verkiezingen wordt geschreven, wordt een verkiezingsprogramma genoemd.

Is VVD rechts?

De VVD staat als voornamelijk conservatief-liberale partij (centrum)rechts van het midden (hoewel de partij ook sociaalliberalen bevat). ... D66 staat als sociaalliberale partij in het midden.

Wie was voor Femke Halsema fractievoorzitter van GroenLinks?

Lijst van fractievoorzitters van GroenLinks in de Tweede Kamer
PeriodeGeboortedatumFractievoorzitter
- hedenJesse Klaver
- Bram van Ojik
- Jolande Sap
- Femke Halsema

Waar komt de naam van CDA vandaan?

Op 11 oktober 1980 ontstond het CDA uit een fusie van de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Nederlands Hervormde Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). ...

Waar komt de naam PVDA vandaan?

De Partij van de Arbeid werd op 9 februari 1946 opgericht als Partij van den Arbeid en is een fusie van drie partijen: de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de Vrijzinnig-Democratische Bond en de Christelijk-Democratische Unie.

Wat zeggen partijen over de zorg?

Het werkplezier van zorgprofessionals is gebaat bij meer vertrouwen in hun professionaliteit en motivatie. De SP wil dat zorgverleners meer invloed krijgen om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. De SGP wil meer vertrouwen in zorgverleners en meer ruimte voor maatwerk. De regeldruk kan en moet fors omlaag.