Inhoudsopgave:

 1. Wie heeft er recht op huursubsidie?
 2. Wat is de grens voor huurtoeslag 2021?
 3. Wat is het verschil tussen huursubsidie en huurpremie?
 4. Wie hebben recht op zorgtoeslag?
 5. Hoeveel mag je per maand verdienen voor huurtoeslag?
 6. Heb ik recht op huurpremie?
 7. Heb ik recht op huurtoeslag Belgie?
 8. Heb ik recht op zorgtoeslag 2020?
 9. Heb je als student recht op huurtoeslag?
 10. Hoe word zorg toeslag berekend?
 11. Hoe wordt de kinderopvangtoeslag berekend?
 12. Wat is vermogen voor toeslagen?

Wie heeft er recht op huursubsidie?

Voorwaarden huurtoeslag U bent 18 jaar of ouder. U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. U heeft de Nederlandse nationaliteit, of een geldige verblijfsvergunning. Uw toeslagpartner of medebewoner heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Wat is de grens voor huurtoeslag 2021?

Uw huur mag in 2021 niet hoger zijn dan € 752,33. Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 442,46, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 752,33 zijn.

Wat is het verschil tussen huursubsidie en huurpremie?

Wonen-Vlaanderen biedt een premie voor: het verhuizen van een ongeschikte woning naar een geschikte huurwoning (de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs, ook de Vlaamse huursubsidie genoemd) het huren van een woning wanneer u op een wachtlijst staat voor een sociale woning (de Vlaamse huurpremie)

Wie hebben recht op zorgtoeslag?

Voorwaarden zorgtoeslag U bent 18 jaar of ouder. De zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden. U heeft een Nederlandse zorgverzekering. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.

Hoeveel mag je per maand verdienen voor huurtoeslag?

Maximaal inkomen huurtoeslag eenpersoonshuishouden: € 22.700 (jonger dan AOW-leeftijd) of € 22.675 (ouder dan AOW-leeftijd).

Heb ik recht op huurpremie?

De huurpremie kunt u krijgen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning, en voldoet aan de voorwaarden voor de huurpremie.

Heb ik recht op huurtoeslag Belgie?

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs. U komt alleen in aanmerking als u verhuisd bent: ... U was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Heb ik recht op zorgtoeslag 2020?

Dit zijn de maximale toetsingsinkomens om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag in 2020: Zonder toeslagpartner: maximaal 30.481 euro per jaar (+ 919 euro) Met toeslagpartner: maximaal 38.945 euro per jaar (+ 1.060 euro)

Heb je als student recht op huurtoeslag?

Studentenkamers zijn vaak geen zelfstandige woningen. En dat is een voorwaarde om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. Heb je wel een zelfstandige woonruimte? Dan mag je als student huurtoeslag aanvragen.

Hoe word zorg toeslag berekend?

Wat bepaalt de hoogte van je zorgtoeslag?
 • Toetsingsinkomen: dit is het verzamelinkomen dat op je voorlopige belastingaanslag staat. Als je toetsingsinkomen (2015) lager is dan € 26.316 per jaar, heb je recht op zorgtoeslag. ...
 • Of je wel of geen toeslagpartner hebt. ...
 • Je vermogen mag niet hoger zijn dan € 103.423 (2015).

Hoe wordt de kinderopvangtoeslag berekend?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Wat is vermogen voor toeslagen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Uw auto of woning telt niet mee.