Inhoudsopgave:

 1. Kan een pedagogische tik?
 2. Wat is een pedagogische tik?
 3. Kan een corrigerende tik?
 4. Wat is een tik geven?
 5. Waar is de pedagogische tik verboden?
 6. Wat zijn mijn rechten als kind?
 7. Wat betekent corrigerende tik?
 8. Wat moet je doen als je kind je slaat?
 9. Waarom kind slaan?
 10. Is kind slaan strafbaar?
 11. Welke rechten heb?
 12. Welke rechten heeft een kind van 12?
 13. Wat is een kindermishandeling?
 14. Wat zegt de wet over kindermishandeling?
 15. Wat moet je doen als je ouders je slaan?
 16. Wat gebeurt er als je ouders je mishandelen?
 17. Hoe om te gaan met agressieve pubers?
 18. Waarom mag je je kind niet slaan?

Kan een pedagogische tik?

Kinderen hebben het recht om in een geweldloze omgeving op te groeien. De zogenaamde pedagogische tik hoort daar niet bij. Dat staat in een wetvoorstel van drie CD&V-Kamerleden.

Wat is een pedagogische tik?

Met een pedagogische tik bedoelt men de tik die gegeven wordt: Met de bedoeling het kind te dwingen iets te doen. Als straf omdat het kind niet luistert of regels overtreden zijn.

Kan een corrigerende tik?

Een 'corrigerende' tik, zo'n oorvijg als je kind iets doet dat écht niet door de beugel kan, was ooit een alom geaccepteerde opvoedtechniek. Nu kom je er echt niet meer mee weg. Het is in Nederland sinds 2007 zelfs bij wet verboden kinderen te slaan. De ooit pedagogisch verantwoorde tik is nu dus strafbaar.

Wat is een tik geven?

Kim van Leeuwen schrijft in kiind: „de pedagogische tik is een tik die beheerst wordt gegeven met als doel het kind iets te leren.” De wet in Nederland luidt: 'In de verzorging van het kind passen ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enig andere vernederende behandeling toe'.

Waar is de pedagogische tik verboden?

België behoort, samen met Italië en Tsjechië, tot de enige landen in de EU waar de pedagogische tik nog niet bij wet verboden is. Uit eerder onderzoek bleek al dat straffen in de vorm van geweld op langere termijn tot meer angstige kinderen en tot emotionele problemen en een laag gevoel van eigenwaarde kan leiden.

Wat zijn mijn rechten als kind?

Al deze kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. ... Er staat bijvoorbeeld in dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting.

Wat betekent corrigerende tik?

Met een corrigerende tik bedoelen we een tik geven of flink beetpakken. Een corrigerende tik wordt ook wel een pedagogische tik genoemd. Dit wordt vaker gedaan bij kleine kinderen. Slaan wordt vaak gebruikt bij kleine kinderen omdat je niet alles kunt uitleggen.

Wat moet je doen als je kind je slaat?

Hoe ga je er het beste mee om?
 1. Reageer niet boos, maar wel afkeurend. ...
 2. Troost het andere kind (dat geslagen is) en maak aan je eigen kind duidelijk dat hij iemand pijn heeft gedaan en dat dat niet de bedoeling is.
 3. Leg ook aan je kind uit wat het effect is van zijn acties: 'Stop met slaan, want slaan doet pijn.

Waarom kind slaan?

Kinderen kunnen gaan slaan als gevolg van een bepaalde emotie die ze niet goed op een andere manier kunnen uiten (omdat ze nog niet goed kunnen praten), bijvoorbeeld bij frustratie of onrecht. Dan ontstaat – uit onvermogen – een fysieke reactie. Als het praten op den duur beter gaat, wordt dit vaak minder.

Is kind slaan strafbaar?

Soorten kindermishandeling Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden. Wat kinderen ook doen, ze mogen dus nooit geslagen worden, omdat slaan iemand zijn waardigheid aantast.

Welke rechten heb?

Welke soorten mensenrechten zijn er?
 • algemene en integriteitsrechten (non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van de persoon en van zijn of haar privacy, huis en familieleven, martelverbod).
 • vrijheidsrechten (vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en levensovertuiging, van vereniging).

Welke rechten heeft een kind van 12?

Werken mag je nu niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Je mag trouwen. Als je daar recht op hebt, kun je zelf een uitkering aanvragen. Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders.

Wat is een kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder.

Wat zegt de wet over kindermishandeling?

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.

Wat moet je doen als je ouders je slaan?

Niemand heeft het recht je te slaan, ook je ouders of verzorgers niet. Het is belangrijk om erover te praten, ook als je twijfelt of het misschien normaal is. Je kunt bellen met de Kindertelefoon. Daar zitten mensen die elke dag tussen 14.00 uur en 20.00 uur naar jouw verhaal kunnen luisteren.

Wat gebeurt er als je ouders je mishandelen?

Ouders of verzorgers die hun kind mishandelen hebben verder vaak zelf te maken met sociale, psychische en/of psychiatrische problemen. Een deel van deze problemen kan al zijn ontstaan in de jeugd van de ouders zelf, bijvoorbeeld het feit dat ze zelf zijn mishandeld of negatieve ervaringen hebben.

Hoe om te gaan met agressieve pubers?

Wat doe je aan agressief gedrag?
 1. Vertel op een rustige maar duidelijke toon dat je dit gedrag niet accepteert.
 2. Geef je kind daarbij ook de ruimte om uit te leggen wat het voelt en waarom het zich zo gedraagt.

Waarom mag je je kind niet slaan?

Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden. Wat kinderen ook doen, ze mogen dus nooit geslagen worden, omdat slaan iemand zijn waardigheid aantast. Van psychische of emotionele kindermishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders het kind regelmatig uitschelden, vernederen, treiteren of angst aanjagen.