Inhoudsopgave:

 1. Wat moet je doen als je kind ziek is?
 2. Welk verlof bij operatie kind?
 3. Heb je recht op zorgverlof?
 4. Is ziekenhuisbezoek verlof?
 5. Hoe lang mag een kind ziek zijn?
 6. Hoe zie je dat een kind ziek is?
 7. Heb ik een attest nodig voor familiaal verlof?
 8. Hoeveel uur zorgverlof?
 9. Wie betaald het zorgverlof?
 10. Wie betaald langdurig zorgverlof?
 11. Heb ik recht op Verhuisdagen?
 12. Is bijzonder verlof betaald?
 13. Hoe lang kan een ziek kind zonder eten?
 14. Hoe lang kan een kindje zonder eten bij ziek zijn?
 15. Hoe vaak mag een kind ziek zijn?
 16. Hoeveel moet een kind drinken als hij ziek is?
 17. Heb ik recht op Omstandigheidsverlof?
 18. Wie heeft recht op sociaal verlof?
 19. Is langdurig zorgverlof betaald?
 20. Wat zijn de regels voor zorgverlof?

Wat moet je doen als je kind ziek is?

Wat kan ik zelf doen als mijn kind ziek is?
 1. Probeer uw kind te troosten en tot rust te brengen.
 2. Laat uw kind goed slapen.
 3. Meet de temperatuur van uw kind met een thermometer. ...
 4. Zorg dat uw kind voldoende blijft drinken. ...
 5. Geef uw kind bij pijn een paracetamol.
 6. Geef uw kind bij veelvuldig overgeven of diarree ORS.

Welk verlof bij operatie kind?

Als je minderjarig kind in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan je een week zorgverlof vragen. Dit kan 1 keer kan verlengd worden.

Heb je recht op zorgverlof?

Als werknemer heeft u wettelijk recht op kortdurend zorgverlof om een ziek kind, partner of ouder noodzakelijke zorg te geven. Dit verlof is ook mogelijk voor het verzorgen van broers, zussen, grootouders, kleinkinderen en huisgenoten. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Is ziekenhuisbezoek verlof?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is opgenomen dat werknemers recht hebben op kortverzuimverlof bij 'spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek'.

Hoe lang mag een kind ziek zijn?

Als je kind ouder dan 3 maanden is en geen ernstige symptomen heeft, zoals snotneus, hoesten, oorpijn of keelpijn, kan je bij koorts best 3 dagen afwachten voor je naar de huisarts gaat. De meeste infecties die door een virus veroorzaakt worden duren namelijk maximaal 3 dagen.

Hoe zie je dat een kind ziek is?

Bel direct de huisarts als u een van deze dingen merkt bij uw kind: Uw kind drinkt minder dan de helft van normaal. Uw kind heeft een halve dag (of langer) geen natte luier gehad of niet geplast. Uw kind heeft droge ogen, een droge neus en mond, en wordt suf en slap.

Heb ik een attest nodig voor familiaal verlof?

Elke werknemer kan gedurende de tijd die nodig is maximaal 10 dagen per jaar verlof om dwingende reden opnemen. Dit kan enkel mits afgifte van een gewettigd attest waaruit blijkt dat de aanwezigheid van betrokkene vereist is voor een onverwachte en hoogdringende gebeurtenis.

Hoeveel uur zorgverlof?

U heeft recht op maximaal 2 keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren dat u per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof.

Wie betaald het zorgverlof?

Wanneer is zorgverlof betaald? Bij kortdurend zorgverlof krijgen werknemers ten minste 70 procent van het loon doorbetaald. Komt het salaris daarmee lager uit dan het minimumloon, dan ben je verplicht om het minimumloon te betalen. Langdurend zorgverlof hoef je niet door te betalen.

Wie betaald langdurig zorgverlof?

Het zorgverlof wordt beschouwd als werktijd. Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn langdurend zorgverlof, betaalt de werkgever de uren dat de werknemer tijdens zijn verlof zou werken. De uren van het zorgverlof worden niet betaald.

Heb ik recht op Verhuisdagen?

Over de verhuisdag is wettelijk helaas niets vastgelegd, waardoor een werkgever niet verplicht is om je daar vrij voor te geven. Het gaat om bijzonder verlof, waarvoor geen wettelijke richtlijnen zijn opgesteld. Je bent afhankelijk van de CAO of de afspraken in jouw contract.

Is bijzonder verlof betaald?

Tijdens bijzonder of buitengewoon verlof moet je loon doorbetalen als dit is afgesproken in een cao, personeelshandboek of individuele arbeidsovereenkomst. Als er nog geen afspraken zijn vastgelegd is het slim dit alsnog te doen.

Hoe lang kan een ziek kind zonder eten?

Als uw kind niet wil eten is dat geen probleem, ook als het meerdere dagen duurt. Drinken is heel belangrijk. Wanneer het slikken pijn doet, kunt u koude drank geven, eventueel een ijslolly. Of geef een paracetamol (= vb perdolan, dafalgan), dan gaat het drinken na een halfuur vaak beter.

Hoe lang kan een kindje zonder eten bij ziek zijn?

Baby's jonger dan 3 maanden zijn het meest gevoelig voor snelle uitdroging. Kinderen jonger dan 2 jaar kunnen binnen 1 dag (24 uur) uitdrogen. Oudere kinderen kunnen binnen 2 tot 3 dagen uitdrogen.

Hoe vaak mag een kind ziek zijn?

Er bestaand tientallen verkoudheidsvirussen en zolang je kind nog geen weerstand heeft opgebouwd, zal het regelmatig last hebben van neusverkoudheid of hoesten. Gemiddeld zijn kinderen zes maal per jaar verkouden, maar dat kan ook veel vaker zijn.

Hoeveel moet een kind drinken als hij ziek is?

Door ziekte, misselijkheid en braken lukt het uw kind niet gemakkelijk om voldoende te drinken. Geef uw kind dan telkens een klein beetje vocht, bijvoorbeeld elke 5 minuten 1 of 2 eetlepels. Als uw kind dit goed volhoudt, is de kans groot dat het voldoende vocht binnen krijgt. Geef eventueel een waterijsje.

Heb ik recht op Omstandigheidsverlof?

Werknemers hebben het recht om afwezig te blijven van het werk met behoud van hun normale loon bij bepaalde familiale gebeurtenissen, om hun burgerplichten of -taken te vervullen, en om voor het gerecht te verschijnen. Er is dan sprake van 'klein verlet'.

Wie heeft recht op sociaal verlof?

Sociaal verlof is hetzelfde als familiaal verlof. Het is verlof dat je opneemt als je er moet zijn voor iemand in je directe omgeving. Het gaat dan om je partner of een familielid dat onder hetzelfde dak woont. Of om een (schoon)kind of (schoon)ouder dat al dan niet bij je in huis woont.

Is langdurig zorgverlof betaald?

Tijdens kortdurend verlof krijgt u ten minste 70% van uw salaris. Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris.

Wat zijn de regels voor zorgverlof?

Je hebt recht op maximaal 10 dagen kortdurend zorgverlof per jaar. Volgens de wet heb je recht op minstens 70% van je loon tijdens je zorgverlof. Je bouwt tijdens je zorgverlof ook vakantiedagen op. De dagen die je opneemt voor het zorgverlof mogen niet worden ingehouden op je vakantiedagen.