Inhoudsopgave:

 1. Kan Belastingdienst lease auto in beslag nemen?
 2. Kan de Belastingdienst beslag leggen op je bankrekening?
 3. Kan een deurwaarder mijn auto in beslag nemen?
 4. Kan er beslag gelegd worden op een gefinancierde auto?
 5. Kan er beslag worden gelegd op kindgebonden budget?
 6. Wie kan er beslag leggen op bankrekening?
 7. Heb ik recht op beslagvrije voet?
 8. Kan er beslag gelegd worden op AOW?
 9. Kan de gemeente beslag leggen?
 10. Wat mag een deurwaarder in beslag nemen?
 11. Hoe heet het gerechtelijk in beslag nemen van een goed?
 12. Waar mogen ze beslag op leggen?
 13. Waar kun je beslag op leggen?
 14. Kan er beslag worden gelegd op kinderbijslag?
 15. Wie kan beslag leggen op loon?

Kan Belastingdienst lease auto in beslag nemen?

Ook de belastingdienst en bedrijven kunnen om bepaalde redenen auto's in beslag nemen. ... Als het beslag na het einde van de leaseovereenkomst voortduurt, blijft u verplicht het termijnbedrag te betalen totdat het voertuig weer vrij van beslag in het bezit van de leasemaatschappij is.”

Kan de Belastingdienst beslag leggen op je bankrekening?

De Belastingdienst kan vrij eenvoudig beslag leggen op uw bankrekeningen, salaris bij uw werkgever of uw uitkering bij een uitkeringsinstantie of verzekeraar. Er kan ook beslag worden gelegd op partneralimentatie. Het beslag wordt gelegd om uw belastingaanslag / schuld, kosten en rente af te lossen.

Kan een deurwaarder mijn auto in beslag nemen?

Als u een schuld niet betaalt en er is een vonnis of een dwangbevel, dan mag de deurwaarder beslag op uw auto leggen. ... Ook als u de auto nodig heeft voor uw werk of voor ziekenverzorging of mantelzorg, kan de executoriale verkoop van uw in beslag genomen auto door de deurwaarder onrechtmatig zijn.

Kan er beslag gelegd worden op een gefinancierde auto?

Er kan gewoon beslag gelegd worden omdat de auto op jouw naam geregistreerd staat. Met de financiering daarvan heeft de deurwaarder niks te maken, deze moet gewoon door jou voldaan worden.

Kan er beslag worden gelegd op kindgebonden budget?

De deurwaarder mag geen beslag leggen op uw kindgebonden budget. Legt de deurwaarder beslag op uw toeslag? Dan krijgt u hierover een brief van de Belastingdienst.

Wie kan er beslag leggen op bankrekening?

Een deurwaarder mag pas beslag leggen op uw bankrekening met een uitspraak van de rechter, of een dwangbevel van de overheid. Bij het bankbeslag moet de deurwaarder een bedrag overlaten, het beslagvrije bedrag.

Heb ik recht op beslagvrije voet?

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op. ... Het bedrag dat boven uw beslagvrije voet ligt, wordt ingehouden op uw inkomen.

Kan er beslag gelegd worden op AOW?

Op welke inkomsten mag de deurwaarder beslag leggen? De deurwaarder kan beslag leggen op 'periodieke inkomsten'. Dit zijn inkomsten die u regelmatig ontvangt, zoals uw loon of een toeslag. Een deurwaarder kan ook loonbeslag op uw uitkering leggen, zoals uw WW, AOW, WIA, ZW of bijstandsuitkering.

Kan de gemeente beslag leggen?

Een gewone schuldeiser kan alleen beslag laten leggen als de rechter toestemming geeft. De gemeente kan als overheidsorganisatie in sommige gevallen ook beslag laten leggen zonder tussenkomst van de rechter.

Wat mag een deurwaarder in beslag nemen?

Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op alles wat geld waard is. Dus op uw rekeningen, uw meubels, uw televisie, uw auto. Maar ook op uw inkomen of vermogen. Wel is er een beslagvrije voet: op dat deel van uw inkomen mag geen beslag gelegd worden.

Hoe heet het gerechtelijk in beslag nemen van een goed?

Een schuldeiser kan, nog voordat de rechtbank in een procedure heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft, beslag leggen op goederen van zijn schuldenaar. Zo'n beslag heet een conservatoir (in de zin van bewarend) beslag.

Waar mogen ze beslag op leggen?

Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op alles wat geld waard is. Dus op uw rekeningen, uw meubels, uw televisie, uw auto. Maar ook op uw inkomen of vermogen. Wel is er een beslagvrije voet: op dat deel van uw inkomen mag geen beslag gelegd worden.

Waar kun je beslag op leggen?

Een van de meest ingrijpende beslagleggingen is het beslag op roerende zaken. Denk daarbij aan auto's, machines, maar ook aan voorraad, inventaris en inboedel. Bij het beslag op roerende zaken gaat de deurwaarder naar de schuldenaar toe, en maakt hij een lijst van alle aanwezige goederen.

Kan er beslag worden gelegd op kinderbijslag?

Op andere inkomsten, zoals kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en tegemoetkoming schoolkosten kan de deurwaarder in principe geen beslag leggen, op een enkele uitzondering na.

Wie kan beslag leggen op loon?

Een deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw loon of uitkering met toestemming van de rechter of overheid. U krijgt daarom eerst een vonnis, beschikking of dwangbevel. Een vonnis of beschikking is een uitspraak van de rechter. ... De deurwaarder bezorgt het vonnis, de beschikking of het dwangbevel bij u thuis.