Inhoudsopgave:

 1. Wat is halt+?
 2. Wat zijn de straffen van Bureau Halt?
 3. Wat is de functie van Halt?
 4. Wat is Bureau Halt wikikids?
 5. Hoe vaak mag je naar Halt?
 6. Wat zijn de gevolgen van Halt?
 7. Wie legt Halt-straf op?
 8. Wat is het doel en de missie van Bureau Halt?
 9. Wat zijn de gevolgen van een Halt-straf?
 10. Wat is jeugdcriminaliteit wikikids?
 11. Wie legt jeugdreclassering op?
 12. Wat is Jeugdstrafrechtketen?
 13. Heb je een strafblad als je naar Halt moet?
 14. Wat gebeurt er na een positieve afloop van de Halt afdoening?
 15. Hoeveel keer Halt?
 16. Wie kan binnen de recidiveregeling een voorstel doen tot een afdoening met een Halt-straf bij een Halt waardige overtreding?
 17. Hoelang duurt een Halt-straf?
 18. Wat doet de politie tegen jeugdcriminaliteit?
 19. Wat valt er onder jeugdcriminaliteit?

Wat is halt+?

HALT staat voor Het Alternatief. ... In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt de Halt-interventie uitgevoerd, om kleine vergrijpen - zoals vernieling, (winkel)diefstal, overlast en schoolverzuim - gepleegd door jongeren van 12 tot 18 jaar, snel af te doen met een leerstraf en soms ook een werkstraf.

Wat zijn de straffen van Bureau Halt?

Tijdens de Halt-straf leert een jongere wat hij verkeerd heeft gedaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. Samen met de jongere kijkt de Halt-medewerker met welke (sociale) kennis nog geoefend kan worden.

Wat is de functie van Halt?

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. De jongere krijgt letterlijk een tweede kans. Zo'n 16.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd.

Wat is Bureau Halt wikikids?

Halt (Het alternatief) is in 1981 opgericht door gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Hun doel is om ervoor te zorgen dat jongeren die een delict hebben gepleegd (bijvoorbeeld winkeldiefstal, vernieling of overlast) recht zetten wat fout is gedaan en leren hoe ze voortaan uit de problemen kunnen blijven.

Hoe vaak mag je naar Halt?

In alle gevallen mag er maximaal drie keer naar Halt verwezen worden. Een vierde verwijzing naar HALT is dus in beginsel niet mogelijk. Ook wanneer er een afdoening is geweest voor een misdrijf komt een jeugdige voor het volgende misdrijf niet in aanmerking voor de Halt-straf.

Wat zijn de gevolgen van Halt?

Een positief afgeronde Halt-straf wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. Een jongere krijgt dus geen 'strafblad'. Als een jongere een Halt-straf weigert of zijn afspraken niet nakomt, dan krijgt hij meestal een boete.

Wie legt Halt-straf op?

De Halt-straf is een buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar feit hebben gepleegd. Jongeren komen bij Halt terecht via: De politie, soms na expliciete toestemming door het Openbaar Ministerie.

Wat is het doel en de missie van Bureau Halt?

Halt wil daarom jongeren helpen fouten te voorkomen, hen laten leren van fouten en hen de kans geven eenmaal gemaakte fouten te herstellen. Daarmee zijn jongeren zelf geholpen, maar ook slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en de maatschappij in brede zin.

Wat zijn de gevolgen van een Halt-straf?

Een positief afgeronde Halt-straf wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. Een jongere krijgt dus geen 'strafblad'. Als een jongere een Halt-straf weigert of zijn afspraken niet nakomt, dan krijgt hij meestal een boete.

Wat is jeugdcriminaliteit wikikids?

Jeugdcriminaliteit verwijst naar gedrag van jongeren tussen 12 en 18 jaar waarbij bepaalde in wetboeken vastgelegde normen en waarden worden overtreden waarop dat wordt gestraft.

Wie legt jeugdreclassering op?

De rechter, de Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie kunnen jeugdreclassering opleggen. Het Openbaar Ministerie vraagt aan de gecertificeerde instelling om de maatregel jeugdreclassering uit te voeren.

Wat is Jeugdstrafrechtketen?

Jeugdreclassering voert begeleiding en controle uit als een jeugdige van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt. Het belangrijkste doel van jeugdreclassering is herhaling of terugval (recidive) te voorkomen, zodat de maatschappij veiliger wordt.

Heb je een strafblad als je naar Halt moet?

Een positief afgeronde Halt-straf wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. Een jongere krijgt dus geen 'strafblad'.

Wat gebeurt er na een positieve afloop van de Halt afdoening?

Een positief afgeronde Halt-straf wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie. Een jongere krijgt dus geen 'strafblad'. Als een jongere een Halt-straf weigert of zijn afspraken niet nakomt, dan krijgt hij meestal een boete.

Hoeveel keer Halt?

In alle gevallen mag er maximaal drie keer naar Halt verwezen worden. Een vierde verwijzing naar HALT is dus in beginsel niet mogelijk. Ook wanneer er een afdoening is geweest voor een misdrijf komt een jeugdige voor het volgende misdrijf niet in aanmerking voor de Halt-straf.

Wie kan binnen de recidiveregeling een voorstel doen tot een afdoening met een Halt-straf bij een Halt waardige overtreding?

Terms in this set (22) Wie kan, binnen de recidiveregeling, een voorstel doen tot een afdoening met een Halt-straf bij een Halt-waardige overtreding? Jeugdige personen van beneden de leeftijd van 12 jaar: kunnen niet worden vervolgd en dus niet worden gestraft.

Hoelang duurt een Halt-straf?

Een Halt-straf duurt maximaal 20 uur waarbij de zwaarte van het delict in relatie staat met de duur van de afdoening. De Halt-straf bestaat uit gesprekken met de jongere, de ouders en Halt-medewerker.

Wat doet de politie tegen jeugdcriminaliteit?

Eén aanpak van jeugdcriminaliteit is er niet. Dan gebruiken politie en justitie meestal zogeheten 'pedagogisch gerichte sancties' zoals een verwijzing naar Halt. ... Pas in een later stadium gaan zij over tot (taak)straffen of maatregelen.

Wat valt er onder jeugdcriminaliteit?

Jeugdcriminaliteit is in wezen strafbaar gedrag van jongeren tot en met 24 jaar. Voorbeelden van dergelijk strafbaar gedrag zijn: geweld plegen, stelen, overvallen en bedreigen. Het jeugdstrafrecht richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar.