Inhoudsopgave:

  1. Waarom geen huurtoeslag mogelijk?
  2. Wat zijn de regels voor huurtoeslag?
  3. Kan ik huurtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht?
  4. Waarom geen huurtoeslag op kamers?
  5. Hoeveel eigen vermogen mag je hebben voor huurtoeslag?
  6. Kan ik huurtoeslag terug krijgen?
  7. Kun je kindgebonden budget met terugwerkende kracht krijgen?
  8. Waarom krijgen studenten geen huurtoeslag?
  9. Is huurtoeslag op kale huur?
  10. Hoeveel huurtoeslag kan je krijgen?

Waarom geen huurtoeslag mogelijk?

Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het gaat om het totale inkomen dat u in een jaar verdient.

Wat zijn de regels voor huurtoeslag?

Je kunt huurtoeslag aanvragen als je rekenhuur (de kale huur plus een deel van de servicekosten) volgend jaar niet hoger is dan 737,14 euro per maand. Daarnaast telt je inkomen, leeftijd, vermogen, de samenstelling van je huishouden en de huurprijs mee bij het berekenen van je huurtoeslag.

Kan ik huurtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht?

Had je vorig jaar recht op huurtoeslag, maar heb je het toen niet aangevraagd? Je hebt nog tot 1 september 2020 om met terugwerkende kracht toeslag aan te vragen over 2019. Daarna ben je te laat.

Waarom geen huurtoeslag op kamers?

De belangrijkste reden dat je niet in aanmerking komt voor huurtoeslag, is omdat een studentenkamer doorgaans geen zelfstandige woonruimte is. Een zelfstandige woonruimte heeft namelijk een eigen woon-/slaapkamer, keuken en toilet.

Hoeveel eigen vermogen mag je hebben voor huurtoeslag?

Samen met uw toeslagpartner mag u € 62.680 aan vermogen hebben. Staat uw echtgenoot of geregistreerde partner niet op uw adres ingeschreven? Dan telt zijn vermogen voor de huurtoeslag niet mee, maar voor de andere toeslagen wél. Ook medebewoners mogen niet meer dan € 31.340 aan vermogen hebben.

Kan ik huurtoeslag terug krijgen?

Huurtoeslag kan tot 1 september van het volgende jaar ook aangevraagd worden over een voorgaand jaar. In 2020 kunt u dus tot 1 september ook over 2019 huurtoeslagen aanvragen.

Kun je kindgebonden budget met terugwerkende kracht krijgen?

Kun je het met terugwerkende kracht krijgen over 2020, 20? Je kunt toeslagen van de belastingdienst aanvragen tot 1 september van het jaar erna. Dus het kindgebonden budget over 2020 kun je aanvragen tot 1 september 2019. Ook kijkt de belastingdienst of ze wel de juiste gegevens hebben gehad.

Waarom krijgen studenten geen huurtoeslag?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van je inkomen: hoe hoger je inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Is de eigen bijdrage hoger dan je werkelijke huur? Dan kom je niet meer in aanmerking voor huursubsidie.

Is huurtoeslag op kale huur?

De 'rekenhuur' is een begrip uit de huurtoeslag. Het is de kale huur vermeerderd met maximaal €48 aan servicekosten. ... Dan bestaat er geen recht op huurtoeslag. Veel huurders van appartementen of flats betalen naast kale huur ook servicekosten.

Hoeveel huurtoeslag kan je krijgen?

Uw rekenhuur is niet hoger dan de huurgrens Rekenhuur is de huurprijs inclusief servicekosten per maand. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag deze huurprijs niet lager zijn dan € 237,62 en niet hoger dan € 752,33. Let op: er geldt een lagere rekenhuur per maand in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar.