Inhoudsopgave:

  1. Wat is de WW-maandloon?
  2. Wat wordt in mindering gebracht op WW?
  3. Hoe hoog is de WW-uitkering 2020?
  4. Heb ik recht op WW bij een Transitievergoeding?
  5. Is ontslagvergoeding inkomen voor UWV?
  6. Waar kan ik de hoogte van mijn uitkering zien?
  7. Hoe hoog is een WW-uitkering netto?
  8. Hoe lang kan ik in de WW blijven?

Wat is de WW-maandloon?

Met uw dagloon berekenen wij wat u gemiddeld per maand verdiende (uw WW-maandloon). Uw WW-maandloon is uw WW-dagloon maal 21,75 (het gemiddelde aantal werkdagen per maand).

Wat wordt in mindering gebracht op WW?

Vermogen, spaargeld, alimentatie, een erfenis, kinderbijslag, de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Er geldt voor de WW dus geen vermogenstoets. Een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Maar het totaalbedrag dat u ontvangt mag dan niet hoger zijn dan de zogenaamde maximale vergoeding vrijwilligerswerk.

Hoe hoog is de WW-uitkering 2020?

WW-uitkering 70% van laatstverdiende salaris De WW is in de eerste 2 maanden na ontslag 75% van het laatstverdiende salaris, daarna 70%. De hoogte van de WW is gemaximeerd. Het maximale dagloon is 223,- per dag, zodat maximale WW-uitkering ruim 39.000,- per jaar bedraagt.

Heb ik recht op WW bij een Transitievergoeding?

Op grond van de huidige regelgeving wordt een transitievergoeding dus niet gekort op een WW-uitkering. Wel kun je jouw zorg-, huur, en kinderopvangtoeslag kwijtraken. ... Alleen wanneer je zelf ontslag neemt, bij ontslag met wederzijds goedvinden óf bij ontslag op staande voet heb je géén recht op een transitievergoeding.

Is ontslagvergoeding inkomen voor UWV?

De volgende inkomsten hoeft u niet aan ons door te geven: inkomsten die te maken hebben met het beëindigen van een baan: ontslagvergoeding.

Waar kan ik de hoogte van mijn uitkering zien?

Of kijk op Mijn UWV. U vindt daar een schatting op basis van uw gegevens. Vul daar de gevraagde gegevens in. U ziet dan hoe hoog uw WW-uitkering ongeveer wordt.

Hoe hoog is een WW-uitkering netto?

De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door uw inkomsten te verrekenen. 70% van uw inkomen wordt verrekend met de WW-uitkering, u mag 30% van de inkomsten houden naast uw (gekorte) WW-uitkering. Verdient u meer dan 87,5 % van het WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering.

Hoe lang kan ik in de WW blijven?

U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoelang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.