Inhoudsopgave:

 1. Wat is het actuele dreigingsniveau in Nederland?
 2. Wat geeft het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland DTN aan?
 3. Hoeveel Syriegangers in Nederland?
 4. Hoe groot is de kans op een aanslag?
 5. Wat is een terroristische aanslag?
 6. Wat is de reden voor terrorisme?
 7. Welke dreigingsniveaus van de NCTV kennen we in Nederland?
 8. Wat is een dreigingsniveau?
 9. Hoeveel Nederlandse IS vrouwen zijn er?
 10. IS Uitreizigers?
 11. Hoe groot is de kans op een terroristische aanslag?
 12. Hoeveel dreigingsniveau zijn er?
 13. Hoe gaan terroristen te werk bij het plegen van een aanslag?
 14. Wat zijn de oorzaken van terrorisme?
 15. Wat zijn de oorzaken van terrorisme zoals gedefinieerd door Defensie?
 16. Wie bepaalt de niveaus van het dreigingsbeeld?
 17. Hoeveel IS strijders zijn er?
 18. Hoeveel jihadisten zijn er in Nederland?
 19. Wie informeert over de actuele dreigingsniveaus in Nederland?

Wat is het actuele dreigingsniveau in Nederland?

Daarom blijft het dreigingsniveau op 3 van de 5 staan. Dat blijkt uit het 54ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Wat geeft het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland DTN aan?

Het DTN is een globale analyse van radicalisering, extremisme en de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en tegen Nederlandse belangen in het buitenland. Het beeld is een trendrapportage waarin de voornaamste dreigingsontwikkelingen op hoofdlijnen worden geschetst.

Hoeveel Syriegangers in Nederland?

Volgens openbare cijfers van de AIVD verblijven in totaal 65 Nederlandse uitreizigers bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië of elders in Syrië. Zij staan niet onder toezicht van de Koerdische autoriteiten.

Hoe groot is de kans op een aanslag?

De terroristische dreiging in Nederland is aanzienlijk, dreigingsniveau 3 op een schaal van 5. Dat betekent dat de kans op een terroristische aanslag voorstelbaar is. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat terroristen voorbereidingen treffen om in Nederland een aanslag te plegen.

Wat is een terroristische aanslag?

Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke ...

Wat is de reden voor terrorisme?

De dreiging ontstaat door een wisselwerking tussen prominente jihadistische organisaties, zoals ISIS en Al Qaida, netwerken en individuele aanhangers en sympathisanten. Samen vormen zij de mondiale jihadistische beweging.

Welke dreigingsniveaus van de NCTV kennen we in Nederland?

5 dreigingsniveaus Beperkt: Er bestaat een kleine kans op een terroristische aanslag in Nederland; Aanzienlijk: Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar; Substantieel: De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel; Kritiek: Een terroristische aanslag in Nederland is op handen.

Wat is een dreigingsniveau?

5 dreigingsniveaus Beperkt: Er bestaat een kleine kans op een terroristische aanslag in Nederland; Aanzienlijk: Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar; Substantieel: De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel; Kritiek: Een terroristische aanslag in Nederland is op handen.

Hoeveel Nederlandse IS vrouwen zijn er?

Op 1 januari 2020 telde Nederland mannen en vrouwen. Dat betekent dat er 99 mannen op elke 100 vrouwen zijn. Op jongere leeftijden zijn mannen licht in de meerderheid, op hogere leeftijden vrouwen.

IS Uitreizigers?

Nederland telt ongeveer honderd Nederlandse vrouwen die zijn vertrokken naar het kalifaat, vaak om hun man achterna te reizen die zich aansluiten bij de Islamitische Staat (IS). Volgens de meest recente cijfers van het AIVD, zijn er in ongeveer 100 vrouwen met jihadistische intenties uitgereisd naar Syrië en Irak.

Hoe groot is de kans op een terroristische aanslag?

Wees voorbereid | Terrorisme. De kans op een aanslag in Nederland is reëel. Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat terroristen daadwerkelijk voorbereidingen treffen voor het plegen van een aanslag in Nederland.

Hoeveel dreigingsniveau zijn er?

5 dreigingsniveaus Beperkt: Er bestaat een kleine kans op een terroristische aanslag in Nederland; Aanzienlijk: Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar; Substantieel: De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel; Kritiek: Een terroristische aanslag in Nederland is op handen.

Hoe gaan terroristen te werk bij het plegen van een aanslag?

Terroristen proberen door het plegen van aanslagen of het ermee dreigen angst te zaaien en daarmee de maatschappij te ontwrichten. Op die manier willen zij hun ideologische overtuigingen opdringen en de besluitvorming beïnvloeden.

Wat zijn de oorzaken van terrorisme?

Oorzaken en impact
 • Terroristische aanslag.
 • Sabotage.
 • Rellen en staking.
 • Revoluties.
 • Oorlog of burgeroorlog.

Wat zijn de oorzaken van terrorisme zoals gedefinieerd door Defensie?

Dat oogmerk wordt in artikel 83a Sr gedefinieerd als “het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land vrees aan te jagen dan wel een overheid of internationale organisatie te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van ...

Wie bepaalt de niveaus van het dreigingsbeeld?

Het algemene dreigingsniveau vloeit voort uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en wordt driemaandelijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) omschreven en bepaald, teneinde politiek en bestuur – en in afgeleide zin de samenleving – te informeren over het samenstel van ...

Hoeveel IS strijders zijn er?

De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft volgens schattingen van de Verenigde Naties nog altijd meer dan 10.000 actieve strijders in Syrië en Irak.

Hoeveel jihadisten zijn er in Nederland?

De jihadistische beweging in Nederland bestaat uit ongeveer vijfhonderd personen die het jihadisme aanhangen.

Wie informeert over de actuele dreigingsniveaus in Nederland?

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceert elk kwartaal het actuele dreigingsniveau in en tegen Nederland.