Inhoudsopgave:

  1. Hoe is de Nederlandse taal ontwikkeld?
  2. Wat beinvloed de Nederlandse taal?
  3. Wat is het officiele woord voor Nederlandse taal?
  4. Waar is de Nederlandse taal ontstaan?
  5. Hoe heette het Standaardnederlands vroeger?
  6. Welke taal lijkt het meest op Latijn?
  7. Wat is een eenheidstaal?
  8. Welk dialect is ABN?

Hoe is de Nederlandse taal ontwikkeld?

Rond het begin van de jaartelling kwam er vanuit Noord-Duitsland een Germaanse kolonisatie. ... Na de volksverhuizingen, dus ongeveer rond het jaar 500 na Christus, zijn uit de Germaanse dialecten aparte talen ontstaan, waaronder het Oudnederlands. Het Nederlands is dus ongeveer 1500 jaar oud.”

Wat beinvloed de Nederlandse taal?

Nederlands behoort tot de zogeheten Indo-Europese taalfamilie. Die is op te splitsen in verschillende takken, zoals de Keltische, Romaanse en Slavische taalfamilie. Nederlands is onderdeel van de West-Germaanse tak. Daarmee is de taal verwant aan Duits, Engels en Fries.

Wat is het officiele woord voor Nederlandse taal?

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de officiële taal van Nederland, Suriname en een van de drie officiële talen van België. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden is het Nederlands ook een officiële taal van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het Nederlands is de op twee na meest gesproken Germaanse taal.

Waar is de Nederlandse taal ontstaan?

De breedst gedragen opvatting is dan ook dat de gesproken taal ca. 150.000 jaar geleden voor het eerst is ontstaan in Oost-Afrika. Wellicht heeft er in deze periode een genetische mutatie bij de Homo sapiens plaatsgehad. Taal en de homo sapiens zouden in dit geval dus ongeveer gelijktijdig zijn ontstaan.

Hoe heette het Standaardnederlands vroeger?

Tot de jaren zeventig werd officieel de benaming ABN gebruikt, de afkorting van Algemeen Beschaafd Nederlands. Tussen ca. 1970 en nu wordt de benaming Algemeen Nederlands (AN) gebruikt.

Welke taal lijkt het meest op Latijn?

Globaal kan men stellen dat het Italiaans, meer bepaald het Toscaans, dat aan de basis ligt van het literaire en het standaarditaliaans, het meest aansluit bij het Latijn.

Wat is een eenheidstaal?

Abn = 1) Algemeen Beschaafd Nederlands 2) Algemene bank nederland (afk.) 3) eenheidstaal 4) Hoog nederlands 5) Manier van spreken 6) Standaardnederlands 7) Standaardnederlands (afk.) ... Bahasa Indonesia = In 1928 uitgeroepen tot een eenheidstaal: Maleis, elementen uit het Nederlands en regionale talen.

Welk dialect is ABN?

Taalkundig gezien is er geen enkel verschil tussen een taal en een dialect. Het ABN (onze standaardtaal) is eigenlijk niet veel anders dan een Hollands dialect. Het heeft ooit alleen de status gekregen van algemene Nederlandse omgangstaal en dat is de reden waarom het een 'taal' heet.