Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn vermijdende trekken?
 2. Is angst een persoonlijkheidsstoornis?
 3. Hoe omgaan met vermijdende persoonlijkheidsstoornis?
 4. Hoe kom je van een persoonlijkheidsstoornis af?
 5. Hoe ontstaat een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis?
 6. Wat is paranoide gedrag?
 7. Is narcisme een persoonlijkheidsstoornis?
 8. Hoe ontwikkel je een vermijdende persoonlijkheidsstoornis?
 9. Wat is een depressieve persoonlijkheidsstoornis?
 10. Hoe herken je iemand met een persoonlijkheidsstoornis?
 11. Is narcisme behandelbaar?
 12. Kun je een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen?
 13. Wat is een Dysthyme stoornis?

Wat zijn vermijdende trekken?

Mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, ook wel een vermijdende persoonlijkheidsstoornis genoemd, vinden het moeilijk om anderen te laten zien wie ze zijn, en wat ze van iets vinden. Ze zijn bang, erg terughoudend, omdat ze het gevoel hebben dat ze iets verkeerds doen of gaan zeggen.

Is angst een persoonlijkheidsstoornis?

Cluster C persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door angst, remming en controle. Deze mensen vinden vaak snel (nieuwe) situaties en contacten spannend en maken zich snel zorgen. Ze gaan daar vaak mee om door te zoeken naar controle, over zichzelf en over deze situaties en personen.

Hoe omgaan met vermijdende persoonlijkheidsstoornis?

Tips ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
 1. Denk niet te veel voor je naaste. ...
 2. Neem de problematiek niet te licht: het zit soms dieper dan je denkt. ...
 3. Stimuleer je naaste hulp te zoeken want hoe langer hoe verder weggezakt, des te langer duurt de weg terug naar de maatschappij: die studie of de baan.

Hoe kom je van een persoonlijkheidsstoornis af?

Bij een persoonlijkheidsstoornis is psychotherapie de beste behandeling. Het doel van psychotherapie is dat uw klachten minder worden en dat u er beter mee leert omgaan. Uw huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) kan u hiervoor doorverwijzen naar een psychotherapeut.

Hoe ontstaat een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis?

Oorzaak vermijdende persoonlijkheidsstoornis De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis openbaart zich doorgaans bij jongvolwassenen. De stoornis wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van erfelijke aanleg en negatieve ervaringen in de jeugd, bijvoorbeeld herhaalde afwijzing of gepest worden.

Wat is paranoide gedrag?

Iemand met deze stoornis is voortdurend achterdochtig naar anderen. Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis menen steeds dat anderen het slecht met hen voor hebben. Zij zoeken overal iets achter en zijn steeds bang dat andere mensen hen willen vernederen of benadelen.

Is narcisme een persoonlijkheidsstoornis?

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is tweezijdig. Aan de ene kant staat een opgeblazen gevoel van zelfbelang en zucht naar bewondering centraal, en aan de andere kant is er sprake van een extreem gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid. Narcistisch gedrag is vaak lastig te herkennen.

Hoe ontwikkel je een vermijdende persoonlijkheidsstoornis?

Oorzaak vermijdende persoonlijkheidsstoornis De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis openbaart zich doorgaans bij jongvolwassenen. De stoornis wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van erfelijke aanleg en negatieve ervaringen in de jeugd, bijvoorbeeld herhaalde afwijzing of gepest worden.

Wat is een depressieve persoonlijkheidsstoornis?

Criteria depressieve persoonlijkheidsstoornis (DSM-IV-TR): Voor deze mensen zijn somberheid en moedeloosheid vanzelfsprekende eigenschappen. De negatieve wolk zweeft niet boven hen, maar zit helemaal van binnen. Ze kunnen zich vaak geen aaneengesloten periode herinneren waarin ze zich goed of positief voelden.

Hoe herken je iemand met een persoonlijkheidsstoornis?

Symptomen van een persoonlijkheidsstoornis kunnen zijn:
 1. het gevoel dat je waardeloos bent.
 2. wantrouwen richting andere mensen.
 3. moeizame relaties.
 4. moeite hebben met het uiten van gevoelens of gevoelens juist te snel uiten.
 5. dingen niet afmaken.
 6. impulsief reageren.
 7. heel perfectionistisch zijn.
 8. teruggetrokken en angstig zijn.

Is narcisme behandelbaar?

Uit onderzoek is gebleken dat het behandelen van de narcistische-persoonlijkheidsstoornis mogelijk is. Tijdens psychotherapie wordt meestal gewerkt aan het leren stellen van realistische doelen, het leren verdragen en accepteren van kritiek en het zich leren verplaatsen in de behoeften en gevoelens van anderen.

Kun je een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen?

Ontstaan persoonlijkheidsstoornis Het ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis heeft te maken met erfelijkheid, aanleg en omgevingsfactoren. Je aanleg en wat je leert van anderen bepaalt namelijk hoe je omgaat met je gevoelens en emoties. Dit heeft weer invloed op hoe jij met bepaalde situaties omgaat.

Wat is een Dysthyme stoornis?

Mensen met dysthymie of een persisterende depressieve stoornis voelen zich een lange periode (minstens twee jaar) lusteloos en neerslachtig. Vergeleken met een 'gewone' depressie hebben mensen met dysthymie minder intensieve klachten, maar ze houden wel langer aan.