Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn de drie belangrijkste leefregels voor de Benedictijnen?
 2. Wat waren de drie geloften die monniken van Benedictus af moesten leggen?
 3. Wat was het doel van kloosterregels?
 4. Wat betekent het Benedictus?
 5. Wat doen benedictijnen?
 6. Wat is waar over Benedictus van Nursia?
 7. Wat beloofden monniken en nonnen?
 8. Wat waren de basisregels voor alle kloosters?
 9. Waar leefde Benedictus?
 10. Wat is Benedictus?
 11. Hoeveel kloosters heeft Cluny gesticht?
 12. Wat deed Benedictus?
 13. Hoe kwam het dat het klooster van Cluny zo machtig werd?
 14. Wie leeft er in een abdij?

Wat zijn de drie belangrijkste leefregels voor de Benedictijnen?

Zijn beroemde 'Regula Benedicti' (of, letterlijk, de 'Regel van Benedictus') was tijdens de middeleeuwen een van de meest invloedrijkste leefregels voor monniken. Benedictus' regel schreef voor dat de monniken drie geloften moesten afleggen: armoede (of 'gematigdheid'), kuisheid en gehoorzaamheid aan de abt.

Wat waren de drie geloften die monniken van Benedictus af moesten leggen?

We noemen dat de drie geloften (een gelofte is een plechtige belofte die de monnik ten overstaan van de gemeenschap doet): de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Deze woorden klinken alsof ze van een andere planeet komen en wat ermee gepaard gaat lijkt op een strenge leefwijze te duiden.

Wat was het doel van kloosterregels?

Een basisgegeven zijn de evangelische raden, de oproep om te leven in gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. Met name vindt men er regelingen voor de gebedstijden, specifiek voor het getijdengebed, inclusief het aantal en soms zelfs de keuze van de te bidden psalmen.

Wat betekent het Benedictus?

Benedictus is een Latijnse naam die 'de gezegende' betekent. Vermoedelijk is de naam ontleend aan Latijnse Bijbelteksten waarin het woord 'benedictus' voorkomt. Al vroeg in de middeleeuwen kwam deze naam voor: de naamgever van de benedictijner orde leefde aan het begin van de zesde eeuw.

Wat doen benedictijnen?

Wereldwijd zijn er meer dan 8.000 benedictijnen en 17.000 benedictinessen. De dagindeling van de benedictijnen bestaat uit contemplatie en arbeid (ora et labora) en draait rond het gemeenschappelijk gevierde en op te dragen Misoffer en het officie: de lauden, primen, terts, sext, none, vespers en completen.

Wat is waar over Benedictus van Nursia?

De heilige Benedictus van Nursia (480-547) is de stichter van de naar hem genoemde monnikenorde. Zijn geestelijk nalatenschap is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Europa na de val van het West-Romeinse Rijk.

Wat beloofden monniken en nonnen?

Monniken en nonnen leven vaak in kloosters die behoorlijk afgelegen liggen maar sommige ook niet. Daar brouwen ze soms bier en wijn, verbouwen ze het land, leren ze kinderen lezen en schrijven en bidden ze dagelijks. Vroeger schreven monniken ook boeken over want de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden.

Wat waren de basisregels voor alle kloosters?

Om in een klooster te mogen leven moeten monniken drie geloften afleggen: gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Om in een klooster te mogen wonen moesten de monniken drie geloftes af leggen. De eerste gelofte was die van de gehoorzaamheid.

Waar leefde Benedictus?

Zijn leven Hij werd geboren in Nursia, het huidige Italiaanse Norcia in de buurt van Perugia. Al op veertienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij een groep kluizenaars. Toen Benedictus 20 jaar oud was, ontvluchtte hij Rome en stopte met studeren.

Wat is Benedictus?

Benedictus is een Latijnse naam die 'de gezegende' betekent. Vermoedelijk is de naam ontleend aan Latijnse Bijbelteksten waarin het woord 'benedictus' voorkomt. Al vroeg in de middeleeuwen kwam deze naam voor: de naamgever van de benedictijner orde leefde aan het begin van de zesde eeuw.

Hoeveel kloosters heeft Cluny gesticht?

De Abdij van Cluny werd in het begin van de 10e eeuw gesticht door Willem I, hertog van Aquitanië en graaf van Mâcon. Deze Willem vroeg de abt Berno (850-927) van het klooster van Baume, nabij Besançon, om advies bij de stichting van een kleine abdij waar twaalf monniken in zouden treden. Dit werd de abdij van Cluny.

Wat deed Benedictus?

De heilige Benedictus (480-547) wordt algemeen beschouwd als vader van het kloosterleven in de Latijnse Kerk. Hij is vooral bekend vanwege de regel van Benedictus. Deze is in het hele kloosterleven een belangrijk uitgangspunt geworden, ook buiten de benedictijner kloosters.

Hoe kwam het dat het klooster van Cluny zo machtig werd?

Volgens de akte was het de monniken toegestaan om na de dood van Berno zelf een nieuwe abt te kiezen, zonder inmenging van de adel of van de hogere geestelijkheid. Willem gunde op deze wijze het klooster een grote mate van zelfstandigheid en legde daarmee de basis voor het succes van de Orde van Cluny.

Wie leeft er in een abdij?

Inleiding. Een abdijgemeenschap wordt enkel gevormd bij monniken- en nonnenkloosters van de eerste of tweede orde, met name bij de ordes van de benedictijnen, cisterciënzers, kartuizers en norbertijnen. De leden van een abdijgemeenschap worden monniken genoemd en leven volgens een kloosterregel.