Inhoudsopgave:

 1. Kan werkgever vakantiedagen weigeren bij ontslag?
 2. Kan mijn werkgever mijn verlof intrekken?
 3. Kan werkgever vakantie weigeren tijdens ziekte?
 4. Kan je werkgever je verplichten vrije dagen op te nemen?
 5. Welke vakantiedagen worden uitbetaald bij ontslag?
 6. Wat met niet opgenomen vakantiedagen bij ontslag?
 7. Hoeveel vrije dagen mag een werkgever vastzetten?
 8. Hoe lang van te voren moet je vrij vragen?
 9. Kan ik op vakantie tijdens ziekte?
 10. Kan je ziek melden tijdens vakantie?
 11. Hoeveel vrije dagen mag je meenemen naar het volgende jaar?
 12. Heb ik recht op vakantiedagen?
 13. Wat met resterende vakantiedagen bij ontslag?
 14. Wat met vakantiegeld bij ontslag?
 15. Wat met vakantiedagen bij ontslag arbeider?
 16. Hoeveel vakantie dagen mag je meenemen?
 17. Hoe lang van te voren vrije dag aanvragen?
 18. Hoe kan je het beste vrij vragen?
 19. Hoe moet je vrij vragen?
 20. Hoe lang mag je op vakantie als je in de ziektewet zit?

Kan werkgever vakantiedagen weigeren bij ontslag?

Vakantiedagen opnemen Hebt u vakantiedagen over? U kunt ervoor kiezen deze op te nemen voordat uw arbeidsovereenkomst stopt. Uw werkgever moet hier wel mee akkoord gaan. Hij mag de vakantie weigeren als hij daarvoor een goede reden heeft.

Kan mijn werkgever mijn verlof intrekken?

Op grond van de wet mag een werkgever vakanties intrekken als er sprake is van “gewichtige redenen”, zoals in dit geval een te verwachten piek aan werk in een bepaalde periode. ... Wel dient de werkgever in dat geval de kosten van het annuleren aan de werknemer te vergoeden.

Kan werkgever vakantie weigeren tijdens ziekte?

Je werkgever mag geen vakantiedagen inhouden tijdens je ziekte zonder jouw (mondelinge of schriftelijke) toestemming. Dat mag alleen als dat in je cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement staat.

Kan je werkgever je verplichten vrije dagen op te nemen?

Verplicht vrije dagen opnemen bestaat echter niet. ,,Werknemers mogen zelf weten wanneer en hoeveel vakantiedagen ze opnemen'', legt Van Gelderen uit. Een werkgever kan het opnemen van verlofdagen alleen weigeren als daar een dwingende reden voor is.

Welke vakantiedagen worden uitbetaald bij ontslag?

Stel dat je nog 15 dagen wettelijke vakantie hebt 'staan' bij je ontslag, dan krijg je bij je uitdiensttreding het loon voor die 15 dagen meteen mee. Verder moet je vorige werkgever meteen ook het enkel én het dubbel vakantiegeld uitbetalen voor de vakantierechten die je al hebt opgebouwd voor het volgende jaar.

Wat met niet opgenomen vakantiedagen bij ontslag?

Indien de werknemer de vakantiedagen niet opneemt, worden deze uitbetaald bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is het vertrekvakantiegeld dat ook het vakantiegeld voor het volgende jaar omvat. De werknemer ontvangt ook een vakantieattest dat afgegeven moet worden bij de volgende werkgever.

Hoeveel vrije dagen mag een werkgever vastzetten?

Geldt er een maximum verplichte vrije dagen? Er is geen wettelijk maximum aan het aantal verplichte vrije dagen dat je mag opleggen. In sommige sectoren wordt de periode van bijna alle vrije dagen vastgelegd, denk maar aan de bouw (bouwvak) of het onderwijs (schoolvakanties).

Hoe lang van te voren moet je vrij vragen?

Als je op vakantie wilt, dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je laat weten wanneer en hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever heeft 2 weken de tijd om je aanvraag goed te keuren.

Kan ik op vakantie tijdens ziekte?

Ja, ook als je ziek bent - waarbij je werkgever je loon doorbetaalt - mag je op vakantie gaan. Evenals niet zieke werknemers stem je je vakantieperiode af met je werkgever. Zo nodig kan de bedrijfsarts een uitspraak doen of hij medische bezwaren heeft tegen je voorgenomen vakantie.

Kan je ziek melden tijdens vakantie?

Deze regels kunt u bijvoorbeeld opnemen: Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever (en eventueel ook bij de arbodienst). Uw werknemer moet een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop u hem kunt bereiken.

Hoeveel vrije dagen mag je meenemen naar het volgende jaar?

Als een werknemer per week 40 uur werkt, dan is het aantal wettelijke vakantiedagen dus (4 x vakantie-uren, dus 20 vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Heb ik recht op vakantiedagen?

Er bestaat een wettelijk minimum aan vakantiedagen: Als je een volledig jaar voltijds gewerkt hebt in een systeem van zes dagen per week, dan heb je recht op 24 vakantiedagen. Heb je een heel jaar gewerkt in een systeem van vijf dagen per week, dan heb je recht op 20 vakantiedagen.

Wat met resterende vakantiedagen bij ontslag?

Als u een werknemer ontslaat, dan kan deze de resterende vakantiedagen opnemen. ... Indien de werknemer de vakantiedagen niet opneemt, worden deze uitbetaald bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is het vertrekvakantiegeld dat ook het vakantiegeld voor het volgende jaar omvat.

Wat met vakantiegeld bij ontslag?

Het vakantiegeld voor die dagen – het zogenaamde vervroegde vakantiegeld – zal je huidige werkgever moeten uitbetalen bij je vertrek. Dat geldt ook voor het dubbel vakantiegeld van het jaar nadien: de vakantiepremie die je normaal gezien in mei of juni ontvangt.

Wat met vakantiedagen bij ontslag arbeider?

Als u een werknemer ontslaat, dan kan deze de resterende vakantiedagen opnemen. ... Indien de werknemer de vakantiedagen niet opneemt, worden deze uitbetaald bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is het vertrekvakantiegeld dat ook het vakantiegeld voor het volgende jaar omvat.

Hoeveel vakantie dagen mag je meenemen?

Wettelijke vakantiedagen beperkt houdbaar Als werknemers 40 uur per week werken dan hebben ze recht op minimaal 4 keer de wekelijkse arbeidsduur (4 x uur). Een werknemer mag deze 20 vakantiedagen niet onbeperkt opsparen. De wettelijke vakantiedagen zijn het jaar erop nog 6 maanden op te nemen.

Hoe lang van te voren vrije dag aanvragen?

Als je op vakantie wilt, dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je laat weten wanneer en hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever heeft 2 weken de tijd om je aanvraag goed te keuren.

Hoe kan je het beste vrij vragen?

Daarom geeft Zoover je tips & tricks voor het aanvragen van je verlof.
 • Dien je vakantieaanvraag schriftelijk in. ...
 • Wees ruim op tijd met je vakantieaanvraag. ...
 • Overleg eerst met je collega's. ...
 • Neem vrij buiten de schoolvakanties. ...
 • Vraag geen vrij tijdens het hoogseizoen. ...
 • Wees flexibel. ...
 • Geen bericht is goed bericht.

Hoe moet je vrij vragen?

Uitgangspunt. Uitgangspunt is dat de werknemer, met toestemming van de werkgever, bepaalt wanneer en hoe hij zijn vrije dagen opneemt. Het is dus 'vrij vragen en krijgen' en niet 'vrij nemen'. Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om zijn vakantiedagen op te nemen.

Hoe lang mag je op vakantie als je in de ziektewet zit?

Wij kunnen u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht voor vakantie. En uw plannen mogen uw re-integratie niet in de weg staan.